สรุปธุรกิจ KTC อ่านจบใน 1 นาที

สรุปธุรกิจ KTC อ่านจบใน 1 นาที

2 ส.ค. 2021
สรุปธุรกิจ KTC อ่านจบใน 1 นาที | THE BRIEFCASE
KTC หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิต, ธุรกิจร้านค้ารับบัตร, การให้บริการชําระเงินแทน และธุรกิจสินเชื่อบุคคล (Personal Loan)
โดยสินเชื่อส่วนบุคคลมีทั้งให้สินเชื่อในรูปแบบ บัตรกดเงินสด และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสมาชิกรวม 3.4 ล้านบัญชี ซึ่งสมาชิกประมาณร้อยละ 52 อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยบัญชีสมาชิกที่ว่านี้ แบ่งเป็น บัตรเครดิต 2,575,684 บัญชี และบัญชีสินเชื่อบุคคล 814,329 บัญชี
เมื่อเทียบกับจำนวนบัตรเครดิตทั้งหมดในประเทศไทยที่ 24,817,824 ใบ
(ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2564 ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
จำนวนบัตรเครดิต KTC คิดเป็นประมาณ 10.4% ของจำนวนบัตรเครดิตทั้งหมดในไทย
โครงสร้างรายได้ของ KTC ในปี 2563 แบ่งตามลักษณะธุรกิจของบริษัท
- รายได้จากธุรกิจบัตรเครดิต 57.1%
- รายได้จากธุรกิจสินเชื่อบุคคล 41.6%
- รายได้อื่น 1.3%
โดยรายได้ของบริษัทมาจาก รายได้จากดอกเบี้ยรับ, รายได้จากค่าธรรมเนียม, รายได้จากหนี้สูญรับคืน และรายได้อื่น ๆ
ผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี ของ KTC
ปี 2561 รายได้รวม 16,300 ล้านบาท กำไร 5,139 ล้านบาท
ปี 2562 รายได้รวม 18,979 ล้านบาท กำไร 5,524 ล้านบาท
ปี 2563 รายได้รวม 18,891 ล้านบาท กำไร 5,333 ล้านบาท
สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่น่าสนใจของบริษัทก็อย่างเช่น
- อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)
ปี 2562 เท่ากับ 29.1%
ปี 2563 เท่ากับ 28.2%
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เท่ากับ 36.4%
- อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม (%NPL)
ปี 2562 เท่ากับ 0.9%
ปี 2563 เท่ากับ 1.3%
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เท่ากับ 1.9%
โดยผู้ถือหุ้นใหญ่สุดของ KTC คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ถือหุ้นอยู่ 49.29%
และปัจจุบัน KTC มีมูลค่าบริษัทประมาณ 160,000 ล้านบาท
References:
-https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=KTC&ssoPageId=5&language=th&country=TH
-https://www.ktc.co.th/about/overview
-https://www.longtunman.com/14657
-https://www.ktc.co.th/sites/cs/assets/ir/resources/document/investorkits-annual-report-20-th.pdf
© 2022 BrandCase. All rights reserved.