อธิบายโมเดลธุรกิจ TACC เจ้าของเครื่องดื่มโถกด ใน 7-Eleven รายได้ 1,727 ล้าน มาจากอะไรบ้าง ?

อธิบายโมเดลธุรกิจ TACC เจ้าของเครื่องดื่มโถกด ใน 7-Eleven รายได้ 1,727 ล้าน มาจากอะไรบ้าง ?

2 มิ.ย. 2024
หากพูดถึงเครื่องดื่มที่อยู่คู่กับ 7-Eleven มาอย่างยาวนาน
คงหนีไม่พ้นเครื่องดื่มโถกด 3 เมนู ได้แก่ เอสเปรสโซ, ลาเต และชาเย็น
และในปัจจุบันเจ้าของเครื่องดื่มโถกดนี้ ก็ยังเป็นผู้จำหน่ายเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผง
ให้กับ All Café อีกด้วย
ปีที่แล้ว บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เจ้าของเครื่องดื่มโถกดใน 7-Eleven
มีรายได้ 1,727 ล้านบาท กำไร 207 ล้านบาท
แน่นอนว่ารายได้หลัก ๆ คือการขายสินค้าให้กับ CPALL ซึ่งล้วนจัดจำหน่ายใน 7-Eleven
แต่ก็ยังมีรายได้จากแบรนด์ของตนเอง และอีกหลายช่องทาง ที่น่าสนใจด้วยเช่นกัน
TACC รายได้ 1,727 ล้านบาท มาจากอะไรบ้าง ?
BrandCase สรุปให้ แบบเข้าใจง่าย ๆ
บริษัทเจ้าของ เครื่องดื่มโถกดใน 7-Eleven คือ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC 
ผลประกอบการช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ปี 2564 มีรายได้ 1,346 ล้านบาท กำไร 214 ล้านบาท
ปี 2565 มีรายได้ 1,533 ล้านบาท กำไร 235 ล้านบาท
ปี 2566 มีรายได้ 1,727 ล้านบาท กำไร 207 ล้านบาท
โดยสัดส่วนรายได้จากการขาย ปี 2566 มาจาก
1. กลุ่มสินค้าประเภทร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business to Business) 91.2%
หลัก ๆ คือการขายสินค้าให้กับ 7-Eleven ประกอบไปด้วย
- เครื่องดื่มเย็นในโถกด เช่น เอสเปรสโซ, ลาเต และชาเย็น 
- จำหน่ายเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงให้กับร้าน All Café
- สินค้าที่จำหน่ายตามฤดูกาลโดยร่วมพัฒนากับ CPALL เช่น ชาพีช, น้ำผึ้งมะนาว, Pinky Candy
- เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนอัตโนมัติโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในร้าน 7-Eleven ในปั๊มน้ำมันปตท. 
นอกจากนี้ยังมีการวางเครื่องกดเครื่องดื่มร้อน ผ่านเครือข่าย BONCAFÉ ด้วย
2. กลุ่มสินค้าที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Business to Customer) 8% 
ประกอบไปด้วย
- เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงแบรนด์ “ณ อรุณ” แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดกาแฟ, ชา และเครื่องดื่ม
- License Business หรือก็คือซื้อ License แครักเตอร์ของ San-X อย่างเช่น Rilakkuma เพื่อผลิตสินค้า และสิทธิทางการตลาดอื่น ๆ ใน 7 ประเทศได้แก่ ไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, กัมพูชา, เมียนมา, ลาว และเวียดนาม
- ขยายสินค้าเข้าสู่ Café Business and Food Service อย่างเช่น Jungle Café, Arabitia Café, Black Canyon และกาแฟพันธุ์ไทย
- ไซรัปผลไม้ตรา ทรีว่า “TRIVA”
3. รายได้จากช่องทางอื่น ๆ 0.8% 
ประกอบไปด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากการจำหน่ายวัตถุดิบ
จะเห็นได้ว่าโดยรวมของรายได้กว่า 90% มาจากกลุ่มสินค้าประเภท B2B 
หรือก็คือ แค่การขายสินค้าให้กับ CPALL ก็คิดเป็นสัดส่วนกว่า 90% ของรายได้แล้ว
ทั้งหมดนี้ ก็คือ โมเดลธุรกิจ TACC เจ้าของเครื่องดื่มโถกด ใน 7-Eleven รายได้ 1,727 ล้านบาท ..
Reference
-แบบฟอร์ม 56-1 One Report บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ปี 2566 
© 2024 BrandCase. All rights reserved. Privacy Policy.