สรุปงบ เซ็นทรัลรีเทล ปี 2566 กำไร 8,500 ล้าน

สรุปงบ เซ็นทรัลรีเทล ปี 2566 กำไร 8,500 ล้าน

4 มี.ค. 2024
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ประกาศผลประกอบการปี 2566
-รายได้ 248,688 ล้านบาท +5% เมื่อเทียบกับปีก่อน
-กำไร 8,523 ล้านบาท +12% เมื่อเทียบกับปีก่อน
สาเหตุหลัก ๆ เนื่องจากการท่องเที่ยวในประเทศไทยฟื้นตัว
โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยว กลับเข้ามาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงปี 2562
อีกทั้งในปี 2566 กลุ่มเซ็นทรัลรีเทล ก็ยังได้ขยายสาขาห้างใหม่ ๆ เช่น TOPS และ ไทวัสดุ
พร้อมกับเปิดตัวธุรกิจใหม่ นั่นคือห้างค้าส่ง GO Wholesale 
โดยตั้งใจให้เป็นศูนย์ค้าส่งอาหารและวัตถุดิบครบวงจร ซึ่งปัจจุบัน GO Wholesale มีทั้งหมด 5 สาขา
ถ้าเราลองไปดูการเติบโตของแต่ละธุรกิจ ก็จะเห็นว่า 
- มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจแฟชั่น 
อย่างเช่น ห้าง Central, Robinson, Supersports 
และ CMG ซึ่งเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัล เติบโต 13%
- มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจฮาร์ดไลน์ 
อย่างเช่น ไทวัสดุ, Bnb home, Power Buy, Office mate, B2S 
และ Meb ร้านหนังสืออีบุ๊กออนไลน์อันดับ 1 ของเมืองไทย เติบโต 2% 
- มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจธุรกิจอาหาร 
อย่างเช่น TOPS, TOPS market และ GO Wholesale เติบโต 2%
- มีรายได้จากค่าเช่า 
อย่างเช่น Robinson Lifestyle, Tops Plaza และ GO! Mall ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศเวียดนาม เติบโต 18%
- และมีรายได้จากศูนย์อาหาร ภายในศูนย์การค้า อย่างเช่น Robinson Lifestyle เติบโต 22%
โดยรายได้ของ กลุ่มเซ็นทรัลรีเทล ทุก ๆ 100 บาทนั่น มาจาก
- รายได้จากธุรกิจธุรกิจอาหาร 34 บาท
- รายได้จากธุรกิจฮาร์ดไลน์ 30 บาท
- รายได้จากธุรกิจแฟชั่น 25 บาท
- รายได้จากค่าเช่าศูนย์การค้า 3 บาท
- รายได้จากศูนย์อาหาร 1 บาท
- รายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จากการส่งเสริมการขาย และรายได้จากการขนส่งและกระจายสินค้า 7 บาท
Reference
- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566
© 2024 BrandCase. All rights reserved. Privacy Policy.