สรุปงบ เซ็นทรัลพัฒนา ไตรมาสแรกปีนี้ กำไร 4,100 ล้าน

สรุปงบ เซ็นทรัลพัฒนา ไตรมาสแรกปีนี้ กำไร 4,100 ล้าน

19 พ.ค. 2024
ล่าสุด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา เจ้าของศูนย์การค้าเซ็นทรัลกว่า 40 แห่งทั่วประเทศไทย
ได้ประกาศงบของไตรมาสที่ 1 ปี 2567
- รายได้ 12,234 ล้านบาท +19%
- กำไร 4,154 ล้านบาท +28%
โดยรายได้ของกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา ทุก ๆ 100 บาท ในไตรมาสแรกปีนี้ มาจาก
- รายได้ค่าเช่าศูนย์การค้า 76 บาท
- รายได้ค่าเช่าอาคารสำนักงาน 3 บาท
- รายได้ค่าบริการศูนย์อาหาร 2 บาท
- รายได้จากธุรกิจโรงแรม 4 บาท
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 11 บาท
- รายได้อื่น ๆ 4 บาท
โดยสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้รายได้และกำไร ของกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาเติบโต ก็มาจาก
- มีศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง
นั่นคือเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ ที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน
และเซ็นทรัลนครสวรรค์ ที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ ทำให้มีพื้นที่เช่าเพิ่มมากขึ้น
- ร้านค้าในศูนย์การค้าทำยอดขายได้ดีขึ้น
ทำให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สามารถเรียกเก็บค่าเช่าจากร้านค้าได้สูงขึ้นตาม
- มียอดโอนคอนโดมิเนียมติดศูนย์การค้าที่ต่างจังหวัด 
อย่างเช่น คอนโดมิเนียมติดศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา เซ็นทรัลหาดใหญ่ และเซ็นทรัลภูเก็ต 
ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ก็ยังมีต้นทุนในการบริหารงานที่ถูกลง
อย่างค่าไฟที่ใช้สำหรับพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ไฟตามทางเดิน ลิฟต์ และบันไดเลื่อน ที่ลดลงจากปีก่อนหน้า 
โดยค่าไฟในปีนี้ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 
ที่การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย คิดค่าไฟหน่วยละ 5.33 บาท แต่ในปีนี้ลดลงเหลือเพียงหน่วยละ 4.18 บาท
เมื่อค่าไฟฟ้า ที่เป็นต้นทุนในการบริหารงานหลักลดลง ก็ทำให้กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา มีกำไรมากขึ้นด้วยเหมือนกัน
Reference
- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 
© 2024 BrandCase. All rights reserved. Privacy Policy.