ครึ่งแรกปีนี้ Café Amazon ขายเครื่องดื่ม เฉลี่ย 960,000 แก้ว ต่อวัน

ครึ่งแรกปีนี้ Café Amazon ขายเครื่องดื่ม เฉลี่ย 960,000 แก้ว ต่อวัน

16 ส.ค. 2022
ครึ่งแรกปีนี้ Café Amazon ขายเครื่องดื่ม เฉลี่ย 960,000 แก้ว ต่อวัน | BrandCase
Café Amazon เป็นเชนร้านกาแฟและคาเฟ ภายใต้การดูแลของ OR หรือบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา OR ก็เพิ่งรายงานผลประกอบการ ไตรมาสล่าสุด ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยหนึ่งในรายละเอียดที่น่าสนใจนั้น ก็คือ “จำนวนแก้ว” ที่ Café Amazon ขายได้ในช่วงที่ผ่านมา
บริษัทฯ บอกว่า ในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน) Café Amazon ขายเครื่องดื่มไปทั้งหมด 174 ล้านแก้ว
ลองนับกันดู ครึ่งปีแรก มี 181 วัน ก็หมายความว่า Café Amazon ขายเครื่องดื่ม เฉลี่ยแล้ว “960,000 แก้ว ต่อวัน” เลยทีเดียว..
ที่ผ่านมา Café Amazon มีการขยายสาขามากขึ้นต่อเนื่อง และยอดขายของ Café Amazon ก็เติบโตขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน
ลองมาดูสถิติที่น่าสนใจ ณ สิ้นครึ่งปีแรก ย้อนหลัง 3 ปี
สาขาของ Café Amazon
ปี 2563 มีจำนวนสาขา 3,084 สาขา
ปี 2564 มีจำนวนสาขา 3,452 สาขา
ปี 2565 มีจำนวนสาขา 3,728 สาขา
จำนวนแก้วที่ขายได้
ปี 2563 ครึ่งปีแรก ขายเครื่องดื่มไปได้ 128 ล้านแก้ว
ปี 2564 ครึ่งปีแรก ขายเครื่องดื่มไปได้ 143 ล้านแก้ว
ปี 2565 ครึ่งปีแรก ขายเครื่องดื่มไปได้ 174 ล้านแก้ว
ซึ่งหากขยายสาขา ก็ย่อมทำให้ยอดขายเติบโตอยู่แล้ว
ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพชัด ๆ ลองมาคิดเป็น ยอดขายเครื่องดื่ม “เฉลี่ยต่อสาขา” ณ สิ้นครึ่งปีแรก ของแต่ละปี
ปี 2563 เฉลี่ย 41,505 แก้ว ต่อสาขา
ปี 2564 เฉลี่ย 41,425 แก้ว ต่อสาขา
ปี 2565 เฉลี่ย 46,674 แก้ว ต่อสาขา
จะเห็นได้ว่า ในปี 2565 Café Amazon ขายเครื่องดื่มเฉลี่ยต่อสาขา เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 เพิ่มขึ้น 13%
โดยทาง OR ก็ให้เหตุผลว่า
เนื่องมาจากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการผ่อนคลาย มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 และฤดูกาลการเดินทางในประเทศ ที่กลับมาคึกคัก
ก็น่าติดตามต่อว่า Café Amazon จะขยายสาขาอีกมากแค่ไหน และขายดีขึ้นอีก มากแค่ไหน..
Reference
- คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
© 2022 BrandCase. All rights reserved.