ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มอบถังแยกขวดพลาสติก PET ให้ผู้ว่า กทม. เพื่อใช้งานกาชาดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มอบถังแยกขวดพลาสติก PET ให้ผู้ว่า กทม. เพื่อใช้งานกาชาดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

7 ธ.ค. 2023
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มอบถังแยกขวดพลาสติก PET ให้ผู้ว่า กทม. เพื่อใช้งานกาชาดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
นายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมส่งมอบถังแยกขวดพลาสติก PET เพื่อการรีไซเคิลจำนวน 40 ถัง และสนับสนุนป้ายคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ จำนวน 50 ชุด ให้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในงานกาชาดประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8–18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี 
ทั้งนี้ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนถังแยกขวดพลาสติก PET เพื่อการรีไซเคิล ในงานกาชาดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อตอกย้ำถึงนโยบายด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน (Packaging Sustainability Management) 
โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการคัดแยกขวดพลาสติก PET ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลหมุนเวียนเป็นขวดใหม่ (Bottle-to-Bottle Recycling) ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกใหม่ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่สำคัญยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดขึ้นได้จริง 
© 2024 BrandCase. All rights reserved. Privacy Policy.