สรุป เต่าบิน ตอนนี้มี 6,567 ตู้ ขายน้ำเฉลี่ย วันละ 219,565 แก้ว

สรุป เต่าบิน ตอนนี้มี 6,567 ตู้ ขายน้ำเฉลี่ย วันละ 219,565 แก้ว

14 พ.ย. 2023
ตู้เต่าบิน เป็นคาเฟขายน้ำอัตโนมัติ ที่บริหารจัดการโดย บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART ที่อยู่ในตลาดหุ้นไทย
ซึ่ง FSMART เพิ่งรายงานตัวเลขของตู้เต่าบิน ช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ปี 2566)
มีตัวเลขอะไรน่าสนใจบ้าง ?
BrandCase สรุปให้ แบบเข้าใจง่าย ๆ
จำนวนตู้เต่าบิน ณ สิ้นไตรมาสที่ผ่าน ๆ มา
ไตรมาส 3/2565 มีทั้งหมด 3,572 ตู้ไตรมาส 4/2565 มีทั้งหมด 4,942 ตู้ไตรมาส 1/2566 มีทั้งหมด 5,537 ตู้ไตรมาส 2/2566 มีทั้งหมด 6,142 ตู้ไตรมาส 3/2566 มีทั้งหมด 6,657 ตู้
ยอดขายรวมของตู้เต่าบิน ในแต่ละไตรมาส
ไตรมาส 3/2565 ยอดขาย 484 ล้านบาทไตรมาส 4/2565 ยอดขาย 550 ล้านบาทไตรมาส 1/2566 ยอดขาย 575 ล้านบาทไตรมาส 2/2566 ยอดขาย 592 ล้านบาทไตรมาส 3/2566 ยอดขาย 599 ล้านบาท
จำนวนแก้วที่ขายได้ ในแต่ละไตรมาส
ไตรมาส 3/2565 จำนวน 14.86 ล้านแก้วไตรมาส 4/2565 จำนวน 17.33 ล้านแก้วไตรมาส 1/2566 จำนวน 18.59 ล้านแก้วไตรมาส 2/2566 จำนวน 19.56 ล้านแก้วไตรมาส 3/2566 จำนวน 20.20 ล้านแก้ว
ซึ่งถ้าเอาตัวเลขไตรมาส 3/2566 มาคำนวณต่อ ก็จะได้เป็นยอดสำคัญอื่น ๆ อีก เช่น
- จำนวนแก้วที่ขายได้ เฉลี่ยต่อวัน
เอาจำนวนแก้วที่ขายได้ทั้งหมด หารด้วยจำนวนวันในไตรมาส 3/2566 (92 วัน)
ไตรมาส 3/2565 จำนวน 161,522 แก้ว
ไตรมาส 4/2565 จำนวน 188,370 แก้ว
ไตรมาส 1/2566 จำนวน 202,065 แก้ว
ไตรมาส 2/2566 จำนวน 212,608 แก้ว
ไตรมาส 3/2566 จำนวน 219,565 แก้ว
- จำนวนแก้วที่ขายได้ เฉลี่ยต่อตู้ ต่อวัน
เอาจำนวนแก้วที่ขายได้เฉลี่ยต่อวัน หารด้วย จำนวนตู้
ไตรมาส 3/2565 ขายน้ำได้เฉลี่ยตู้ละ 45 แก้ว
ไตรมาส 4/2565 ขายน้ำได้เฉลี่ยตู้ละ 38 แก้ว
ไตรมาส 1/2566 ขายน้ำได้เฉลี่ยตู้ละ 36 แก้ว
ไตรมาส 2/2566 ขายน้ำได้เฉลี่ยตู้ละ 35 แก้ว
ไตรมาส 3/2566 ขายน้ำได้เฉลี่ยตู้ละ 33 แก้ว
- ยอดขายเฉลี่ยต่อตู้
เอายอดขายรวม หารด้วย จำนวนตู้
ไตรมาส 3/2565 ยอดขายเฉลี่ย 135,498 บาทต่อตู้
ไตรมาส 4/2565 ยอดขายเฉลี่ย 111,291 บาทต่อตู้
ไตรมาส 1/2566 ยอดขายเฉลี่ย 103,846 บาทต่อตู้
ไตรมาส 2/2566 ยอดขายเฉลี่ย 96,386 บาทต่อตู้
ไตรมาส 3/2566 ยอดขายเฉลี่ย 89,980 บาทต่อตู้
สรุปแล้วจะเห็นว่า รายได้ของตู้เต่าบินยังเพิ่มขึ้นอยู่เล็กน้อย จากจำนวนแก้วที่ขายได้มากขึ้น
แต่จะเห็นว่าจำนวนแก้วที่ขายได้ต่อตู้ และยอดขายเฉลี่ยต่อตู้ 
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่าน ๆ มานั้น ค่อย ๆ ลดลงมาเรื่อย ๆ แล้ว..
Reference
-คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
© 2024 BrandCase. All rights reserved. Privacy Policy.