Café Amazon มีร้านทะลุ 4,000 สาขา ครึ่งแรกปีนี้ ขายกาแฟไปแล้ว 184 ล้านแก้ว

Café Amazon มีร้านทะลุ 4,000 สาขา ครึ่งแรกปีนี้ ขายกาแฟไปแล้ว 184 ล้านแก้ว

10 ส.ค. 2023
Café Amazon มีร้านทะลุ 4,000 สาขา ครึ่งแรกปีนี้ ขายกาแฟไปแล้ว 184 ล้านแก้ว | BrandCase
Café Amazon เป็นแบรนด์ที่มีเจ้าของคือ OR หรือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ซึ่งล่าสุด OR ก็เพิ่งรายงานผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปีนี้
โดย Café Amazon นั้นได้ขยายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนถึง 4,007 สาขาแล้ว
ซึ่งแบ่งเป็นสาขาในประเทศ 3,987 สาขา
และสาขาในต่างประเทศ 20 สาขา เช่น เมียนมา, ญี่ปุ่น, โอมาน, มาเลเซีย และซาอุดีอาระเบีย
บริษัทยังรายงานตัวเลขจำนวนแก้วที่ขายได้ด้วย
โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ที่ผ่านมา
Café Amazon ได้ขายเครื่องดื่มไปแล้วรวมกว่า 184 ล้านแก้ว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 10 ล้านแก้ว
ซึ่งถ้าคิดเฉลี่ยต่อวัน โดยคิดจากจำนวนวัน 181 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2566 จะขายได้ตกวันละ 1,016,575 แก้ว
เพิ่มขึ้นมาจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ขายได้ 961,326 แก้วต่อวัน
ทั้งนี้ รายได้ของ Café Amazon นั้นจะถูกจัดอยู่ในธุรกิจกลุ่ม Lifestyle ของ OR
ซึ่งธุรกิจกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ที่หลากหลาย เช่น Café Amazon, Texas Chicken, Jiffy, ฮั่วเซ่งฮง
โดยในปีนี้ธุรกิจกลุ่มนี้มีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งหมดกว่า 10,973 ล้านบาท
ทั้งนี้ต้องบอกว่า รายได้ในกลุ่มนี้นั้นคิดเป็นสัดส่วนเพียง 2.8% ของรายได้จากการขายและบริการทั้งหมดของ OR เท่านั้น
เพราะว่ารายได้หลักของ OR ยังเป็นการค้าปลีกน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.
โดยทาง OR ก็ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ในกลุ่มธุรกิจ Lifestyle ที่มีแบรนด์ดัง ๆ อย่างเช่น Café Amazon และ Texas Chicken ให้โตกว่านี้ต่อไปในอนาคต
© 2024 BrandCase. All rights reserved. Privacy Policy.