ถอดแนวคิดความสำเร็จ ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’ จาก CPAC Green Solution

ถอดแนวคิดความสำเร็จ ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’ จาก CPAC Green Solution

26 มิ.ย. 2023
รู้หรือไม่ว่า การก่อสร้างแบบเดิม ๆ ทำให้เกิดเศษวัสดุเหลือทิ้งจากไซต์งานก่อสร้างมากถึง 30% 
รวมไปถึงปัญหาของการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนานขึ้น
สิ่งที่ตามมาคือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้าง 
ไม่ว่าจะเป็นปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่เกิดขึ้นในไซต์งานก่อสร้าง และขยะที่เกิดขึ้นจากการวางแผนงานก่อสร้างที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างสิ้นเปลือง
พอเป็นแบบนี้ ทำให้หลายบริษัทในวงการธุรกิจก่อสร้าง เริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และยกระดับการทำงานก่อสร้างแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น 
ถ้าพูดถึงบริษัทชั้นนำที่มีการนำเอาเทคโนโลยีล้ำ ๆ เข้ามาเปลี่ยนการทำงานของวงการก่อสร้างไทยแบบเดิม เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลกได้อย่างน่าสนใจ 
หนึ่งในนั้นคือ CPAC ผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ที่อยู่มานานกว่า 70 ปี ที่มาพร้อมแนวคิด ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’ 
แล้วแนวคิด ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’ จาก CPAC Green Solution มีอะไรน่าสนใจบ้าง ?
BrandCase จะสรุปให้อ่านกันแบบเข้าใจง่าย ๆ 
ต้องเล่าให้ฟังกันก่อนว่า บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ CPAC เป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของเครือเอสซีจี ก่อตั้งขึ้นในปี 1952 
โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตสำเร็จรูป และคอนกรีตผสมเสร็จรายแรกของไทย 
อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่าการก่อสร้างแบบสมัยก่อนมีจุดอ่อนหลายเรื่อง ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทางสังคม 
ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการก่อสร้างที่ล่าช้า การใช้ทรัพยากรคนเป็นจำนวนมาก 
รวมไปถึงก่อให้เกิดเศษวัสดุในไซต์งานก่อสร้างที่มีมากถึง 30%
เมื่อเป็นแบบนี้ CPAC จึงพยายามมองหาโซลูชันใหม่ ๆ ให้ธุรกิจก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
ภายใต้แบรนด์ CPAC Green Solution ได้ขยายธุรกิจมาเป็นผู้ให้บริการด้านการก่อสร้างแบบครบวงจร 
โดยมีตั้งแต่วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกกันว่า สินค้ารักษ์โลก (Green Products) 
ไปจนถึงการให้บริการงานโครงสร้างทุกรูปแบบ (Green Solution) เพื่อยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้าง เช่น
- การใช้ทรัพยากรและวัสดุก่อสร้างอย่างคุ้มค่า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- การใช้ทรัพยากรที่ได้มาตรฐาน เพื่อสุขภาพของคนในสังคม 
- การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เพื่อเปลี่ยนความสูญเสียจากการก่อสร้างแบบเดิม ๆ 
ซึ่งทั้งหมดนี้ ถูกผลักดันผ่านกลยุทธ์ที่มีชื่อว่า ‘Green Construction’ 
ที่มาพร้อมแนวคิดแบบ ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’ ของ CPAC Green Solution
แล้วแนวคิดแบบ ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’ ของ CPAC Green Solution ที่ว่ามันคืออะไร ? 
และจะเข้ามาช่วยยกระดับวงการก่อสร้างไทยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร ?
1. “ล้ำ” ด้วยเทคโนโลยี 
โดยความล้ำที่ว่าคือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่ง CPAC Green Solution นำเข้ามาใช้ในการก่อสร้างยกตัวอย่างเช่น
- CPAC BIM เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เอามาใช้ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเห็นภาพรวมของงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน 
ช่วยลดปัญหาเรื่องงานตีกลับจากการออกแบบผิดพลาด ที่ทำให้เกิดการทำงานซ้ำ และลดความสูญเสียของวัสดุก่อสร้างที่เกิดจากงานก่อสร้างที่ไม่ได้ประสิทธิภาพนั่นเอง
โดยจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบ ซึ่งเราจะสามารถตรวจสอบจุดผิดพลาดของโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นได้ และใช้ในการติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 
ที่น่าสนใจ คือ เมื่อส่งมอบงานเสร็จแล้ว ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จาก CPAC BIM นี้ ไปใช้ในการบริหารอาคารต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย 
- CPAC 3D Printing Solution นวัตกรรมการก่อสร้างแบบใหม่ ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยออกแบบ และควบคุมกระบวนการก่อสร้างด้วยการใช้เครื่องจักร 3D Printer หรือการพิมพ์คอนกรีตแบบ 3 มิติ
ด้วยจุดเด่นที่สามารถขึ้นรูปโครงสร้างและตัวอาคารได้ตามที่เราต้องการ 
เช่น ผนังที่มีความโค้ง ลวดลายพลิ้ว ๆ หรือดีไซน์ที่มีความซับซ้อนที่การก่อสร้างในปัจจุบันหรือแบบเดิม ๆ ไม่สามารถทำให้ได้หรือทำได้ยาก
- CPAC Drone Solution คือการนำโดรนมาใช้ในการประเมินพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง โดยสามารถประเมินได้ทั้งระดับความสูงต่ำ สภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยรวม และสามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง การวัดความลึก การวัดความหนาแน่น และการวัดอุณหภูมิ 
ทำให้ง่ายต่อการนำมาใช้ในการออกแบบ เพื่อจัดทำผังโครงการการก่อสร้างต่อไป 
แถมนวัตกรรมนี้ยังช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่าการใช้คนเดินสำรวจ ที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด 
2. “เปลี่ยน” วิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น
เมื่อมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย การทำงานก่อสร้างแบบใหม่ก็สะดวกสบายและง่ายขึ้น กว่าการก่อสร้างแบบสมัยก่อน เช่น
- ในการก่อสร้างอาคารที่มีความซับซ้อนหรือดีไซน์ที่แปลกตา ถ้าหากใช้วิธีก่อสร้างแบบเดิม ๆ นอกจากจะยากต่อการก่อสร้างแล้วแรงงานคนที่ใช้ก็ต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย เพราะต้องใช้เวลาก่อสร้างนานมากกว่าจะเสร็จเรียบร้อย 
ดังนั้นการนำ CPAC 3D Printing Solution ที่ใช้เครื่องจักร 3D Printer เข้ามาช่วยในงานก่อสร้างประเภทนี้ จะช่วยลดระยะเวลาการทำงาน และใช้แรงงานคนน้อยลงเมื่อเทียบการทำงานแบบเดิม 
ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่น การใช้ 3D Printer ก่อสร้างผนังอาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 150 ตารางเมตร ภายใน 1 สัปดาห์ จะสามารถลดระยะเวลาก่อสร้างผนังลงได้ 66% และใช้แรงงานน้อยลงมากถึง 50% เมื่อเทียบการทำงานแบบเดิม 
พูดง่าย ๆ คือใช้เวลาและคนน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของการก่อสร้างแบบเดิมนั่นเอง
- CPAC Housing and Low-Rise Building Solution บริการก่อสร้างโครงการบ้านและอาคาร 8 ชั้น แบบครบวงจร ให้บริการตั้งแต่การจัดทำแบบขออนุญาต บริการก่อสร้างอาคาร 
โดยใช้ระบบการก่อสร้างด้วยโครงสร้างพรีแคส (Precast) ทั้งหลัง เป็นแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปจากโรงงาน สามารถนำมาติดตั้งที่หน้างานได้เลย 
ช่วยให้งานก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับการก่อสร้างด้วยระบบ Conventional หรือแบบที่ต้องเทคอนกรีตเสริมเหล็กที่เราเห็นกันเป็นประจำ 
ซึ่งถ้าหากเราใช้วิธีก่อสร้างบ้านแบบนี้ จะต้องใช้เวลาก่อสร้างนานมาก กว่าจะก่อสร้างแต่ละหลังให้แล้วเสร็จ 
3. “โลก” มุ่งสู่สังคม Net Zero
โซลูชันการจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรม (Waste Circularity) โดยพัฒนา ปรับใช้ แปรรูปกากอุตสาหกรรมที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย CO2 
สรุปแนวคิด ล้ำ เปลี่ยน โลก จาก CPAC Green Solution แบบกระชับ ก็คือ การใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานก่อสร้างแบบเดิม ๆ รวมทั้งบริหารจัดการของเสียในอุตสาหกรรม ให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อโลกในทางที่ยั่งยืนมากขึ้น
เพราะ CPAC Green Solution เชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ จะสามารถลดระยะเวลาทำงานในการก่อสร้าง ใช้แรงงานคนที่น้อยลง ลดความผิดพลาด และลดปริมาณเศษวัสดุในไซต์งานก่อสร้างได้นั่นเอง..
© 2024 BrandCase. All rights reserved. Privacy Policy.