ตู้เต่าบิน ปีที่ผ่านมา ยอดขาย 1,500 ล้าน ตั้งเป้าใน 2 ปี ขายน้ำได้ วันละ 1,000,000 แก้ว

ตู้เต่าบิน ปีที่ผ่านมา ยอดขาย 1,500 ล้าน ตั้งเป้าใน 2 ปี ขายน้ำได้ วันละ 1,000,000 แก้ว

24 ก.พ. 2023
ตู้เต่าบิน ปีที่ผ่านมา ยอดขาย 1,500 ล้าน ตั้งเป้าใน 2 ปี ขายน้ำได้ วันละ 1,000,000 แก้ว | BrandCase
ตู้เต่าบิน เป็นคาเฟอัตโนมัติ ที่มีเจ้าของคือ บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด หรือ FVD
ซึ่ง FVD ก็มี บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART เป็นผู้บริหารจัดการตู้เต่าบินให้อีกที
และเมื่อเช้า FSMART ก็เพิ่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจตู้เต่าบิน ทั้งปี 2565 ที่ผ่านมา
ลองมาดูตัวเลขสำคัญกัน
จำนวนตู้เต่าบิน
- ไตรมาส 4 ปี 2564 มีทั้งหมด 546 ตู้
- ไตรมาส 1 ปี 2565 มีทั้งหมด 1,058 ตู้ไตรมาส 2 ปี 2565 มีทั้งหมด 2,138 ตู้
- ไตรมาส 3 ปี 2565 มีทั้งหมด 3,572 ตู้
- ไตรมาส 4 ปี 2565 มีทั้งหมด 4,942 ตู้
ยอดขายรายไตรมาส ของตู้เต่าบิน
- ไตรมาส 4 ปี 2564 ยอดขาย 50 ล้านบาท
- ไตรมาส 1 ปี 2565 ยอดขาย 130 ล้านบาท
- ไตรมาส 2 ปี 2565 ยอดขาย 346 ล้านบาท
- ไตรมาส 3 ปี 2565 ยอดขาย 484 ล้านบาท
- ไตรมาส 4 ปี 2565 ยอดขาย 550 ล้านบาท
ซึ่งถ้ารวมทั้งปี 2565 ที่ผ่านมา มีตู้เต่าบินเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 4,396 ตู้ และปีนี้ตั้งเป้าขยายเพิ่มอีก 5,000 กว่าตู้ ให้ครบ 10,000 ตู้ ภายในสิ้นปีนี้
และถ้ารวมรายได้ทั้ง 4 ไตรมาสของปี 2565
ตู้เต่าบิน มีรายได้จากการขายน้ำในปีที่ผ่านมา ทั้งหมด 1,510 ล้านบาท
นอกจากนั้นยังมีข้อมูล ยอดขายเฉลี่ย ต่อตู้ต่อเดือน ของตู้เต่าบิน
- ไตรมาส 4 ปี 2564 เฉลี่ย 47,379 บาท
- ไตรมาส 1 ปี 2565 เฉลี่ย 60,159 บาท
- ไตรมาส 2 ปี 2565 เฉลี่ย 80,135 บาท
- ไตรมาส 3 ปี 2565 เฉลี่ย 60,300 บาท
- ไตรมาส 4 ปี 2565 เฉลี่ย 44,574 บาท
จะเห็นว่าตู้เต่าบิน มียอดขายเฉลี่ยต่อตู้ต่อเดือน ลดลงจากช่วงพีก ๆ ในไตรมาสที่ผ่าน ๆ มา
ซึ่งทาง FSMART ให้เหตุผลสำคัญว่า
มาจากการเร่งขยายจำนวนตู้เต่าบินให้ได้ตามแผน ซึ่งอาจเจอบางพื้นที่ที่ยอดขายไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
ซึ่งทางบริษัทก็สามารถย้ายไปตั้งที่ทำเลใหม่ได้
รวมถึงผลกระทบจากฤดูกาล ที่ฤดูร้อน ขายดีกว่า ฤดูฝนและฤดูหนาว
โดยถ้านับปริมาณการขายเป็น จำนวนแก้ว ตู้เต่าบินมียอดขายเฉลี่ย 46 แก้ว ต่อตู้ต่อวัน
ซึ่งทาง FSMART ตั้งเป้าไว้ว่าภายใน 2 ปี
เต่าบิน จะมีจุดบริการ 20,000 ตู้ ทั่วประเทศ
และมียอดขายอยู่ที่ 50 แก้ว ต่อวันต่อตู้ หรือก็คือ 1,000,000 แก้ว ต่อวัน..
Reference
-คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
https://weblink.set.or.th/dat/mds_news/news/1201NWS240220230800130632T.pdf
© 2024 BrandCase. All rights reserved. Privacy Policy.