Instagram เริ่มทดลอง ให้จ่ายเงินซื้อของบนแพลตฟอร์ม ผ่าน Direct Message

Instagram เริ่มทดลอง ให้จ่ายเงินซื้อของบนแพลตฟอร์ม ผ่าน Direct Message

19 ก.ค. 2022
Instagram เริ่มทดลอง ให้จ่ายเงินซื้อของบนแพลตฟอร์ม ผ่าน Direct Message | BrandCase
- เดี๋ยวนี้หลาย ๆ แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่าง ๆ กำลังหันไปใช้กลยุทธ์ Social Commerce ดึงให้คนหันมาซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันโซเชียลของตนเอง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแอปพลิเคชันอย่าง Instagram
- โดย Social Commerce อธิบายง่าย ๆ คือ มาจากคำว่า “Social” ที่สื่อถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย กับคำว่า “E-Commerce” ที่หมายถึง การซื้อขายกันผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในโลกออนไลน์
- ล่าสุด Instagram ก็เตรียมปล่อยทดลองฟีเชอร์ใหม่ในสหรัฐอเมริกา โดยผู้ใช้งานสามารถชำระเงิน และติดตามสินค้า ผ่านช่องทาง Direct Message (DM) โดยบอกว่า จะเริ่มจากธุรกิจเล็ก ๆ ก่อน
- อธิบายคร่าว ๆ คือ จากปกติที่เราซื้อขายสินค้าใน Instagram เรามักจะทักไปใน Direct Message เพื่อพูดคุยสอบถามรายละเอียด
- แต่ทีนี้เมื่อลูกค้าตกลงซื้อ แล้วต้องการชำระเงิน จากเดิมที่ลูกค้าอาจจะต้องออกไปนอกแอปพลิเคชัน เพื่อไปจ่ายเงิน ตอนนี้ลูกค้าสามารถจ่ายได้โดยตรงผ่าน DM ได้เลย
- โดยทางร้านค้าจะเป็นคนทำ Payment Request ขึ้นมา ที่มีลักษณะคล้ายกับ Payment Request เวลาเราซื้อของในไลน์ ซึ่งใน Payment Request ทางร้านจะกรอกรายละเอียดสินค้าและราคา แล้วส่งลิงก์ Payment Request นั้นมาให้กับเราใน DM
- เมื่อเรากดเข้าไปในลิงก์นั้น ระบบก็จะพาเราไปชำระเงินทันที โดยจะชำระผ่านทาง Meta Pay (ที่ใช้ได้ในบางประเทศเท่านั้น) ทำให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าเราซื้อของอย่างถูกต้องและปลอดภัย
นี่ก็ถือเป็นหนึ่งก้าวของ Meta เจ้าของเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม ที่ต้องการจะเชื่อมระหว่างโลกโซเชียลมีเดีย และ E-Commerce ให้ไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้น
ส่วนผู้ใช้งานในประเทศอื่น ๆ ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าทาง Meta จะปล่อยให้เราได้ใช้ระบบนี้กันได้เมื่อไร..
References:
-https://www.theverge.com/2022/7/18/23268448/instagram-shopping-payments-chat-small-businesses-e-commerce
-https://about.fb.com/news/2022/07/buy-products-on-instagram-in-chat/
© 2022 BrandCase. All rights reserved.