ทำไม คนทำงานยุคนี้ ต้องเก่งทั้ง Soft Skills และ Hard Skills

ทำไม คนทำงานยุคนี้ ต้องเก่งทั้ง Soft Skills และ Hard Skills

25 ส.ค. 2021
ทำไม คนทำงานยุคนี้ ต้องเก่งทั้ง Soft Skills และ Hard Skills | THE BRIEFCASE
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานยุคใด เวลาเขียนใบสมัครงาน หรือการสัมภาษณ์งาน
หลายคนก็คงเคยเห็นหรือเคยถูกถามว่า ตัวเรามีทักษะอะไรบ้าง ?
คำตอบก็แล้วแต่ว่าตัวเราจะมีทักษะหรือความสามารถต่าง ๆ มากมายเพียงใด
รู้ไหมว่าทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถจัดกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ Soft Skills และ Hard Skills
แล้วทั้ง 2 ทักษะที่ว่านี้ ต่างกันอย่างไร ?
เริ่มต้นกันที่ทักษะ Soft Skills กันก่อน..
Soft Skills เป็นทักษะที่แสดงออกถึงการกระทำ และลักษณะอุปนิสัยของคนเรา จึงไม่แปลกใจที่บางครั้ง Soft Skills จะถูกมองว่าเป็น ทักษะด้านอารมณ์ ก็ได้เช่นกัน
ดังนั้น Soft Skills จึงวัดออกมาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณได้ค่อนข้างยาก
แล้วองค์ประกอบของ Soft Skills มีอะไรบ้าง ?
- ความคิดสร้างสรรค์
เป็นหนึ่งทักษะสำคัญที่ทุกคนควรมี ถ้าวันนี้เรายังทำงานแบบเดิมและยังไม่พอใจในผลลัพธ์ ลองหาไอเดียใหม่ ๆ หาความรู้ใหม่ ๆ จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และนำมาใช้กับวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ที่จะทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้
- การทำงานร่วมกับผู้อื่น
หลายบริษัทสนับสนุนการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น ซึ่งการทำงานเป็นทีมจะรวมเอาความชำนาญของแต่ละคนในทีมมาร่วมทำงาน ดังนั้น ผู้ที่มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น จึงมีโอกาสประสบความสำเร็จได้
- ความสามารถในการปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ถ้าย้อนเวลาไปสัก 10 ปีที่แล้ว เราคงนึกไม่ถึงมาก่อนว่า เราจะสามารถซื้อสินค้าได้ทางออนไลน์ หรือสาขาธนาคารกำลังมีความจำเป็นน้อยลงเรื่อย ๆ จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดังนั้น ทักษะในการปรับตัว จึงช่วยให้คนเราเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง และอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้
- ทักษะในการแก้ปัญหา
หลายองค์กรก็มักจะมองหาพนักงาน ที่มีความสามารถแก้ปัญหาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทำงานในทุก ๆ วัน ก็มักจะมีปัญหาใหม่ ๆ เข้ามาให้ได้แก้กันอยู่เสมอ
ดังนั้นคนที่มีทักษะในการแก้ปัญหา ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้มากขึ้น
- ความสามารถในการจัดการอารมณ์
ความฉลาดทางอารมณ์ สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
เมื่อเราต้องทำงานร่วมกับคนหลากหลายประเภท ความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยลดผลเสียด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่องานที่ทำได้ จึงช่วยให้ชีวิตการทำงานของเราราบรื่นขึ้น
ทีนี้เรามาดูทักษะ Hard Skills กันบ้าง..
Hard Skills เป็นทักษะด้านความรู้เฉพาะทาง หรือด้านวิชาชีพ โดยมีตัวอย่างเช่น
- ทักษะความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ทุกวันนี้องค์กรส่วนใหญ่ล้วนต้องการคนที่มีความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดังนั้น ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เราจำเป็นต้องมีทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ดีในระดับหนึ่ง
- ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
ภายในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล ย่อมมีความจำเป็นในการนำมาวิเคราะห์ให้ละเอียด ก่อนที่องค์กร หรือผู้บริหารจะทำการตัดสินใจ ดังนั้น ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญในยุคนี้
- ทักษะในด้านคณิตศาสตร์และการคำนวณ
ทักษะในการคำนวณ เสมือนเป็นความรู้พื้นฐานของทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นหมอ วิศวกร นักการเงิน หรือแม้แต่คนค้าขาย ดังนั้น เราจึงต้องหมั่นฝึกฝนทักษะดังกล่าวให้มีความชำนาญอยู่เสมอ
- ทักษะด้านการบริหารจัดการ
ทักษะบริหารจัดการนี้ รวมไปถึงการบริหารคน การบริหารเวลา การบริหารงานโครงการ คนที่มีทักษะด้านการบริหารจัดการสูง มักจะทำงานออกมาราบรื่นหรือมีปัญหาระหว่างทางน้อย
อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจเกิดความสงสัยว่า ระหว่าง Soft Skills กับ Hard Skills อย่างไหนมีความสำคัญในการทำงานมากกว่ากัน ?
ก็ต้องบอกว่า ทั้ง 2 ทักษะต่างมีความสำคัญในแง่ของการทำงานทั้งคู่
เพราะ Hard Skills มีความสำคัญและช่วยเปิดโอกาสให้แก่ตัวเราในการทำงาน เนื่องจากเป็นทักษะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง และส่งผลต่อความเป็น “มืออาชีพในงานที่รับผิดชอบ”
ขณะเดียวกัน Soft Skills ไม่ว่าจะเป็น ทักษะความคิดสร้างสรรค์, การทำงานกับคนอื่น, การรู้จักปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ก็ล้วนส่งผลต่อความเป็น “มืออาชีพในด้านอารมณ์”
Hard Skills และ Soft Skills จึงเป็นทักษะ 2 ด้านที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันอยู่ตลอด
เช่น ถ้าเราเป็นคนมีความรู้เรื่องการเขียนซอฟต์แวร์ และมีทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีไปพร้อม ๆ กัน แน่นอนว่าเราก็มีแนวโน้มจะทำงานได้ดี และมีความสุขมากกว่า คนที่เก่งเขียนซอฟต์แวร์ แต่ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ค่อยได้
สำคัญก็คือ การทำงานในองค์กรส่วนใหญ่ในยุคนี้ ล้วนต้องอาศัย Hard Skills เพื่อให้เกิดความเป็นมืออาชีพในงานที่ทำ และต้องอาศัย Soft Skills เพื่อให้เกิดความเป็นมืออาชีพทางด้านอารมณ์ ไปพร้อม ๆ กัน
นั่นจึงเป็นบทสรุปว่า คนทำงานยุคนี้ ต้องเก่งทั้ง Soft Skills และ Hard Skills นั่นเอง..
References:
-https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_skills
-https://techsauce.co/connext/get-a-job/job-skills
-https://careers.scb.co.th/th/life-at-scb/detail/Career-Tips-soft-skill-hard-skill/
© 2022 BrandCase. All rights reserved.