สรุปธุรกิจ บริษัทถุงมือยาง STGT อ่านจบใน 1 นาที

สรุปธุรกิจ บริษัทถุงมือยาง STGT อ่านจบใน 1 นาที

20 ก.ค. 2021
สรุปธุรกิจ บริษัทถุงมือยาง STGT อ่านจบใน 1 นาที | THE BRIEFCASE
STGT หรือ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจผลิตถุงมือยาง มีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
STGT มีสินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายอยู่ 2 ประเภท คือ
1. ถุงมือยางธรรมชาติ (Latex Glove) ที่มีความยืดหยุ่นสูง สวมใส่ง่าย
2. ถุงมือยางสังเคราะห์ (Nitrile Glove) ผลิตจากน้ำยางไนไตรล์ ซึ่งเป็นน้ำยางสังเคราะห์ ทนต่อความร้อนและสารเคมีได้ดีกว่ายางพาราแบบธรรมชาติ
เมื่อเราแบ่งสัดส่วนรายได้ของ STGT ในปี 2563 ตามภูมิภาค
- ทวีปเอเชีย 36.5%
- ทวีปยุโรป 24.9%
- ทวีปอเมริกาเหนือ 21.2%
- อื่น ๆ 17.4%
ณ สิ้นปี 2563 STGT มีโรงงานอยู่ในจังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และตรัง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 33,081 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งแบ่งเป็น
- โรงงานในหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำลังการผลิต 17,287 ล้านชิ้นต่อปี
- โรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังการผลิต 5,703 ล้านชิ้นต่อปี
- โรงงานในจังหวัดตรัง กำลังการผลิต 10,091 ล้านชิ้นต่อปี
บริษัทตั้งเป้าจะเพิ่มกำลังการผลิตรวมเป็น 36,000 ล้านชิ้นต่อปี ภายในปี 2564
และมีแผนจะเพิ่มเป็น 80,000 ล้านชิ้นต่อปี ภายในปี 2567 และ 100,000 ล้านชิ้นต่อปี ภายในปี 2569 โดยการเปิดโรงงานผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต
ผลประกอบการปีที่ผ่าน ๆ มาของ STGT
ปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 12,140 ล้านบาท กำไร 634 ล้านบาท
ปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 30,629 ล้านบาท กำไร 14,401 ล้านบาท
ไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีรายได้ 15,500 ล้านบาท กำไร 10,052 ล้านบาท
โดยรายได้ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2563 ที่ผ่านมา และไตรมาสแรกของปี 2564 เป็นเพราะความต้องการถุงมือยางทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและฉีดวัคซีนโควิด 19
ปัจจุบัน STGT มีมูลค่าบริษัทอยู่ประมาณ 112,900 ล้านบาท (ณ วันที่ 16 ก.ค. 2564)
References:
-https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=STGT&ssoPageId=5&language=th&country=TH
-https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&id=cjlwZENob1F4Qlk9
-https://www.longtunman.com/23525
© 2023 BrandCase. All rights reserved.