เส้นทางจากหลุมฝังกลบสู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์” รวมนวัตกรรมที่มาพร้อมความรับผิดชอบของ 6 องค์กร ร่วมมือกันผลักดันการต่อสู้กับ Climate Change

เส้นทางจากหลุมฝังกลบสู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์” รวมนวัตกรรมที่มาพร้อมความรับผิดชอบของ 6 องค์กร ร่วมมือกันผลักดันการต่อสู้กับ Climate Change

11 มิ.ย. 2024
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวิกฤตที่ไม่อาจมองข้าม แม้ว่าตอนนี้ประชาคมโลก
กว่า 200 ประเทศ ได้ให้คำมั่นในความตกลงปารีส COP 28 ที่จะจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้น
โดยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ระบุว่า ตัวเลข 1.5 องศาเซลเซียสถือเป็น ‘จุดเปลี่ยนหลัก’ ที่หากโลกของเรา
มีอุณหภูมิสูงกว่านี้ ธรรมชาติจะอยู่ในสภาพเกินรับไหวจนไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้อีก และหากวิกฤตนี้เดินทางไปถึงจุด “Point of No Return” ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบมากที่สุด
เป็นอันดับ 9 ของโลก
จึงเป็นความท้าทายการอยู่รอดที่ทุกคนต้องเผชิญไปพร้อมๆ กัน และต้องการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลงอย่างรู้คุณค่า เมื่อขยะคือหนึ่งในสาเหตุหลักของวิกฤตสิ่งแวดล้อม  6 องค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืน ได้แก่ อิชิตัน กรุ๊ป, เอสซีจี แพคเกจจิ้ง, นิว อาไรวา (แบรนด์ QUALY), เฟลเทค
แมนูแฟคเจอริ่ง, อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ และทิฟฟานี เดคคอร์ จึงรวมพลังด้วยความมุ่งมั่น
ในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนานวัตกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณค่าสูง ผ่านการรีโอเพนนิ่ง “ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล” ที่มีแนวคิด “ผลิตอย่างรับผิดชอบ บริโภคอย่างยั่งยืน” 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคหันมาสนใจปัญหาและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยปี 2554 ผมเข้าใจถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างแท้จริง ตั้งแต่วันแรก
ของการสร้างโรงงานอิชิตันกรีนแฟคทอรี่  ผมจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เราได้ลงทุนในเครื่องจักรเทคโนโลยีทันสมัย ระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อที่คงคุณค่าสารอาหารได้ดีกว่าแบบดั้งเดิม และใช้พลาสติกน้อยกว่าในอดีตมาก จากเดิม 26 กรัมต่อขวด ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 17.5 กรัมต่อขวด เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกจากนี้เรายังนำนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
มาใช้ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% ทั้งขวด ฝาปิด ฉลาก และลัง เพื่อให้พร้อมสำหรับนำกลับ
เข้าสู่ Circular Economy  สินค้ากลุ่มแรกที่เป็นบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้ 100% คือ อิชิตันกรีนที 500 มล.
และชิซึโอกะกรีนที 440 มล. และในเดือนกรกฎาคมนี้ เราจะใช้ rPET (พลาสติกรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่) 30%

ทดแทนพลาสติกใหม่ในผลิตภัณฑ์อิชิตันกรีนที 500 มล. ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลาสติกใหม่ได้ 175 ตันต่อปี
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เพื่อแสดงความตั้งใจในการผลิตอย่างรับผิดชอบและนำเสนอทางเลือกที่ยั่งยืนแก่ผู้บริโภค สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นองค์กรกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050
ที่อิชิตันกำหนดไว้”
พร้อมกับรีโอเพนนิ่ง “ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์” บอกเล่าเส้นทางชีวิตใหม่ของขยะจากหลุมฝังกลบ
สู่ผลิตภัณฑ์คุณค่าสูง เพราะอิชิตันเชื่อว่า โลกนี้ไม่มีขยะ ถ้าเราช่วยกันบริโภคอย่างรับผิดชอบ โดยได้องค์กร
ชั้นนำด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง, นิว อาไรวา (แบรนด์ QUALY), เฟลเทค
แมนูแฟคเจอริ่ง, อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ และทิฟฟานี เดคคอร์ มาช่วยกันรวมพลังนำนวัตกรรมที่ก้าวหน้าจากความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มาอัพไซคิ่งเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า พร้อมจัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้
ตันแลนด์”
คุณกาญจนา อารักษ์วทนะ, Fiber Packaging Marketing Director จาก SCGP หนึ่งในพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของอิชิตัน กล่าวว่า “SCGP ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในอาเซียน ที่มุ่งมั่นวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งมอบโซลูชันบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยกระบวนการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ช่วยยืดอายุสินค้า สามารถรีไซเคิล
หรือ ย่อยสลายได้ และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยเราใช้นวัตกรรมในกระบวนการผลิตตั้งแต่ “ต้นน้ำ” 
คือการพัฒนาวัตถุดิบ เส้นใยและสารเติมแต่ง “กลางน้ำ” คือการพัฒนาวัสดุกระดาษและพลาสติก และ “ปลายน้ำ” คือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า เพื่อจุดประกายการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ให้กับลูกค้า ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวคิด ESG ด้วยวิธีง่ายๆ
“ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก เริ่มได้วันนี้ที่ตัวเรา”
ด้านคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ควอลี่ (QUALY) จากนิว อาไรวา ที่มีแนวคิดเรื่องความยั่งยืนตรงกันและเคยร่วมงานกับอิชิตัน นำขวดที่เสียจากกระบวนการผลิตมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ Qualy มาแล้ว กล่าวความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “Qualy คือแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวันที่ออกแบบเพื่อโลกที่ยั่งยืน เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าไปจนถึงการลดมลภาวะจากกระบวนการต่างๆ ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด Circular Design เพื่อให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ Qualy ส่งออกแล้วกว่า 50 ประเทศ ได้รับรางวัลด้านการออกแบบมากมาย

ทั้งในและต่างประเทศ การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ นับเป็นโอกาสดีที่ได้เผยแพร่แนวคิดรักษ์โลกสไตล์สร้างสรรค์แบบที่ Qualy ทำ ไปสู่เยาวชนและผู้ที่จะมาเข้าชมที่นี่อีกจำนวนมาก ได้เห็นว่ามีหลายแนวทางที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนไปด้วยกันได้”
คุณเฉลิมชัย พัวพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ จากเฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง, ผู้นำด้านการพัฒนาแผ่น Acoustic และพรมแผ่นภายใต้แบรนด์ Acoupanel จากการนำขวดที่ใช้แล้วผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยนวัตกรรมขั้นสูงที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14025 Environmental Labels and Declarations ซึ่งพิจารณาจาก Life Cycle Analysis โดย Global Green Tag ของ
ประเทศ Australia ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติในการลดเสียงก้อง เหมาะกับการเป็นวัสดุตกแต่งในอาคารสำนักงานต่างๆ กล่าวถึงความร่วมมือกับอิชิตันว่า “ยินดีและเป็นเกียรติ ที่ผลิตภัณฑ์ของเฟลเทคได้เป็นส่วนหนึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่ ตรงกับความมุ่งมั่นของเฟลเทคที่มีแนวคิดในการพัฒนาสินค้า โดยใช้วัสดุที่ผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ มาเป็นส่วนประกอบหลักมากถึง 40-80% และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้วยการออกแบบให้มีความสวยงาม ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม”
ดร.วันทิพย์ ชวาลีมาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ จากอาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ที่มีแนวคิดหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและมีความคิดสร้างสรรค์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของโลก จึงมีผลิตภัณฑ์ในหมวดความยั่งยืนหลากหลาย อาทิ
ผ้า Zeclo เป็นผ้าย่อยสลายเองได้, ผ้า Upcycling เป็นต้น กล่าวว่า "ภาวะโลกร้อนเป็นความท้าทายระดับโลกที่พวกเราต้องรับมือด้วยการนำนวัตกรรมและความรับผิดชอบมาใช้ในการต่อสู้ ทุกๆการตัดสินใจ
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของเรา คือการลงทุนในอนาคตที่สดใสของโลก ในฐานะที่ บ. อาร์ทีดี อุตสาหกรรม
สิ่งทอ จำกัด เป็นผู้ผลิตผ้าที่เน้นนวัตกรรมและความยั่งยืนของไทย เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นพันธมิตร
กับศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ เพื่อสร้างความตระหนักในสังคมในวงกว้างและขับเคลื่อนให้สังคมไทย
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมกัน
สร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนให้คนไทยเลือกผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เพียงแค่สวยงาม แต่ยังคำนึงถึงความยั่งยืน
ของโลกของเรา เพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานเราในภายภาคหน้า”
ปิดท้ายด้วย คุณวิกรานต์ ตั้งศิริพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ จากทิฟฟานี เดดคอร์ ผู้นำเข้าวัตถุดิบสำหรับผลิต-ติดตั้ง หินสังเคราะห์ ประเภท ACRYLIC SOLID SURFACE รายเดียวในประเทศไทย ในนาม
แบรนด์ SOLITAIRE Solid Surface กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “เราเห็นถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรให้มีคุณค่าสูงสุด โดยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดโครงการที่นำวัสดุเหลือใช้นำกลับมา Recycle เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นำกากกาแฟ, กากใบชา หรือเศษหินสังเคราะห์ที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตนำมาประยุกต์ใช้กับหินสังเคราะห์ SOLITAIRE  Solid Surface  จึงเกิดเป็นหินสังเคราะห์รุ่น Re-Series (Recycle-Series) แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่นำกลับมาหมุนเวียนใช้ได้
ไม่รู้จบ เพื่อช่วยลดปัญหาการย่อยสลายยากที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก”
ความร่วมมือของ 6 องค์กรในครั้งนี้ เพื่อตั้งใจที่จะแสดงเจตน์จำนงในการนำนวัตกรรมที่ก้าวหน้า
มาแสดงความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ ด้วยการเปลี่ยนขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณค่าสูง เพื่อบอกว่า “เราทุกคน
มีส่วนร่วมในการเพิ่มอุณหภูมิโลกผ่านการบริโภคทรัพยากรโลก การสู้กับ Climate Change จึงเป็น
ความรับผิดชอบของเราทุกคน ที่ต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจกัน แก้ไขปัญหาในแบบที่ตัวเองทำได้
เพื่อความอยู่รอดของคนรุ่นต่อไป”
********************************************************
ข้อมูล : ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล
เปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนที่ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ภายใต้แนวคิด
“ผลิตอย่างรับผิดชอบ บริโภคอย่างยั่งยืน”  ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ในการมีส่วนร่วมในอนาคตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยมุมมองใหม่ๆ  ผ่านการจัดแสดงแบบ Immersive Technology และ Interactive AR
พร้อมพบกับเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจเรื่องการเลือกบริโภคอย่างยั่งยืนให้กับคนรุ่นใหม่ ผู้ที่สนใจเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์
ที่ตั้งอยู่ที่นิคมโรจนะ G จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสำรองการเข้าเยี่ยมชมได้ที่
Line Official : TanLand By ICHITAN  หรือกดเพิ่มเพื่อน @tanland  ติดตามอัพเดตข้อมูลได้ที่
FB : https://www.facebook.com/tanland.ichitan และ Tiktok : @tanlanddom โดยผู้ที่สำรองเข้าเยี่ยมชมจะได้รับ “อิชิตัน 100% Recyclable Packaging และ rPET รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น” เทคโนโลยี Spark AR เพื่อร่วมกันติด #Tanland #ichitanrPET แสดงเจตน์จำนงแทน “คำสัญญา” ที่จะร่วมมือกันในการลดปริมาณขยะ
และลดอุณหภูมิให้กับโลกของเรา  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณทิพย์ ทองหุ่น โทร. 081-930-0764 อีเมล thip@ichitangroup.com 
คุณชณันภัสร์ สุขสิริวีระโชติ โทร. 095-603-8545 อีเมล chananpat@ichitangroup.com 
© 2024 BrandCase. All rights reserved. Privacy Policy.