สรุป 5 ข้อ เทรนด์การตลาด ช่วยปิดการขาย จาก ForeToday

สรุป 5 ข้อ เทรนด์การตลาด ช่วยปิดการขาย จาก ForeToday

31 มี.ค. 2024
สรุป 5 ข้อ เทรนด์การตลาด ช่วยปิดการขาย จาก ForeToday | BrandCase
ปัญหาของการทำโฆษณาบนโลกออนไลน์ คือบางครั้งลงทุนซื้อโฆษณาออนไลน์ไป แต่กลับได้ยอดขายจากลูกค้ากลับคืนมา ไม่ค่อยคุ้มเงินที่เสียไป
แล้วเราจะทำอย่างไร ? ให้ทุกเม็ดเงินที่ลงทุนไปกับการโฆษณาออนไลน์ ได้รับการตอบรับจากลูกค้ากลับมาเป็นยอดขาย หรือตามที่แบรนด์หรือบริษัทต้องการ
ForeToday เอเจนซีและนักการตลาดออนไลน์ ได้ออกมาแชร์สิ่งที่ธุรกิจต้องทำ ถ้าอยากให้ธุรกิจรอดในปี 2024
พร้อมทั้ง 5 หลักการทำการตลาด ที่จะช่วยให้การยิงแอดไม่สูญเปล่าและได้ผลมากขึ้น
เรื่องที่ธุรกิจต้องทำ และหลักการทำการตลาดที่ ForeToday พูดถึง มีเรื่องอะไรบ้าง ?
BrandCase สรุปให้ เป็นข้อ ๆ
การสื่อสารไปยังผู้ซื้อตัวจริง (Drive Brand Communication to your Buyer)
เพราะการสื่อสารผ่านแคมเปญออนไลน์ มีค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการแต่ละแพลตฟอร์มกำหนด
ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละแพลตฟอร์มแตกต่างกัน
จึงทำให้คอนเทนต์ที่โชว์ในหน้าฟีดของผู้บริโภคแต่ละคนต่างกันด้วย และการสื่อสารแบบวงกว้างอาจก่อให้เกิดงบประมาณที่สูงเกินความจำเป็น
ดังนั้นธุรกิจต้องอาศัยความชำนาญในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม เพื่อให้ข้อความที่ต้องการสื่อสารไปถึงลูกค้าตัวจริง
พูดง่าย ๆ คือ เน้นโฟกัสกลุ่มที่ใช่ มากกว่า การหว่านแหเข้าถึงกลุ่มคนกว้าง ๆ แต่ไม่สนใจเรา
การเอาชนะใจลูกค้า เพื่อปิดการขาย (People x Process to Sales Closing)
ธุรกิจต้องปรับตัวด้วยการผสมผสานระหว่างการใช้คน และกระบวนการที่เหมาะสมในการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างความไว้วางใจ และความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่
โดยวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ คือให้ความสำคัญกับ Human Touchpoint ผ่านการใช้ แอดมิน หรือระบบตอบคำถามอัตโนมัติ (Chatbot) ซึ่งจำเป็นต้องออกแบบ Sales Script ให้ครบถ้วน
เพื่อให้รู้ถึงความต้องการของลูกค้า และสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว
การขับเคลื่อนเนื้อหาด้วยข้อมูล (Data driven Content)
ในปี 2024 ข้อมูล (Data) จะกลายเป็นอาวุธที่ขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 95
และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง จะทำให้ธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้การสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
พร้อมกับช่วยให้ธุรกิจหรือแบรนด์ สามารถสร้างความสำเร็จในยุคดิจิทัล และสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืนในตลาดที่แข่งขันสูงได้อย่างแท้จริง
การสร้างมูลค่าทันที (Conversion First)
ตามหลักการตลาดโดยทั่วไป มักเริ่มต้นที่การสร้างการรับรู้ (Awareness) ก่อน แล้วค่อยสร้างมูลค่าผ่านการมีส่วนร่วม (Conversion) ทีหลัง ทำให้มีการใช้งบประมาณสูง
ซึ่งธุรกิจสามารถลัดขั้นตอนเพื่อให้เกิดอัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) แล้วค่อยขยับไปยัง Funnel ที่กว้างขึ้นได้
โดยการสร้าง Conversion ในสินค้าที่ตลาดมีความต้องการอยู่แล้ว
ซึ่งสามารถทำได้โดยการเพิ่มคุณค่าในการสื่อสาร ผ่านการเสนอข้อมูล การสอนใช้งาน หรือการเสนอประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้
และการใช้กลยุทธ์กระตุ้นการตัดสินใจ อย่างเช่น การจำกัดเวลา หรือจำกัดจำนวนสินค้า
เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจทันที
แนะนำให้ SME ใช้ Creator เป็นคนพูดแทนแบรนด์
ในยุคที่ธุรกิจเจ้าใหญ่ ๆ หันมาใช้ Marketing Trend มากขึ้น
เช่น ข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการออนไลน์
ซึ่งธุรกิจเจ้าใหญ่ ๆ อาจมีระบบหรือวิธีการนำข้อมูลเหล่านี้ ไปทำเป็น Personalized คือออกแบบการนำเสนอ ออกแบบสินค้า ให้เข้าถึงลูกค้าเฉพาะบุคคลมากขึ้น
แต่ในทางตรงกันข้าม ธุรกิจเจ้าเล็กอย่าง SME จะทำอย่างไร หากไม่มีข้อมูลของลูกค้าที่มากพอ และไม่มีเงินทุนเข้าถึง Marketing Trend เหล่านี้เหมือนกับเจ้าใหญ่
เรื่องนี้ ForeToday แนะนำว่า ปัจจุบัน Creator ถือเป็นตัวช่วยสำคัญของแบรนด์
เพราะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสร้างคอนเทนต์ ด้วยการเลือกจ้าง Creator ตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ในการช่วยโปรโมตแบรนด์ได้
เมื่อเจอ Creator ที่ใช่ และพูดแทนแบรนด์ นำเสนอแทนแบรนด์ได้เหมาะสม
ก็ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แบรนด์ต้องการได้มากขึ้นได้..
© 2024 BrandCase. All rights reserved. Privacy Policy.