สรุป 5 ข้อ รายละเอียดแฟรนไชส์ Tops daily ลงทุนเริ่มต้น 1.07 ล้าน

สรุป 5 ข้อ รายละเอียดแฟรนไชส์ Tops daily ลงทุนเริ่มต้น 1.07 ล้าน

20 มี.ค. 2024
สรุป 5 ข้อ รายละเอียดแฟรนไชส์ Tops daily ลงทุนเริ่มต้น 1.07 ล้าน | BrandCase
วันนี้มีงานแถลงข่าวของ Tops daily ซึ่งมีการบอกรายละเอียดค่าใช้จ่าย ถ้าสนใจอยากเปิดสาขาแฟรนไชส์ Tops daily
มีรายละเอียดอะไรต้องรู้บ้าง
BrandCase สรุปให้ แบบเข้าใจง่าย ๆ เป็นข้อ ๆ
1. รูปแบบแฟรนไชส์ของ Top daily แบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ
-ผู้ที่ไม่มีที่ดิน/อาคาร แต่ต้องการสวมสิทธิ์บริหารร้าน Top daily ที่มีอยู่เดิม ใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 1.07 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเปิดร้าน 370,000 บาท
เงินค้ำประกัน 700,000 บาท
ซึ่งทาง Tops daily จะการันตีรายได้ 60,000 บาทต่อเดือน ในช่วง 2 ปีแรก
2. ผู้ที่มีที่ดิน/อาคาร เป็นของตัวเอง ขนาดมากกว่า 200 ตร.ม. ใช้เงินลงทุน 4.07 - 6.07 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเปิดร้าน 370,000 บาท
เงินค้ำประกัน 700,000 บาท
ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ 3-5 ล้านบาท
ซึ่งทาง Tops daily จะการันตีรายได้ 150,000 บาทต่อเดือน ในช่วง 2 ปีแรก
3. สำหรับเรื่องส่วนแบ่งกำไร ก็แยกเป็น 2 กรณี คือ
-ผู้ที่ไม่มีที่ดิน/อาคาร ที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 1.07 ล้านบาท
แบบนี้ผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ จะได้ส่วนแบ่งกำไร 40% ของกำไรขั้นต้น (Gross Profit)
ผู้ที่มีที่ดิน/อาคาร เป็นของตัวเอง ที่ใช้เงินลงทุน 4.07 - 6.07 ล้านบาท
แบบนี้ผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ จะได้ส่วนแบ่งกำไร 70% ของกำไรขั้นต้น (Gross Profit)
4. ผู้ที่สนใจเปิดเฟรนไชส์ ยังมี SME D Bank คอยให้คำปรึกษา และสนับสนุนด้านสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท
5. ปัจจุบัน Tops daily มีสาขาทั้งหมด 515 สาขาใน 23 จังหวัด แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 70% และสาขาแฟรนไชส์ 30%
ซึ่ง Tops daily ตั้งเป้าขยายสัดส่วนแฟรนไชส์ของบริษัทเพิ่มจาก 30% เป็น 45%
© 2024 BrandCase. All rights reserved. Privacy Policy.