“บริติช เคานซิล” ชูแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ‘Alumni UK’ เดินหน้าเชื่อมเครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรทั่วโลก ต่อยอดความสำเร็จ - ส่งต่อแรงบันดาลใจ ในงาน Alumni UK Special Talk and Networking

“บริติช เคานซิล” ชูแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ‘Alumni UK’ เดินหน้าเชื่อมเครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรทั่วโลก ต่อยอดความสำเร็จ - ส่งต่อแรงบันดาลใจ ในงาน Alumni UK Special Talk and Networking

22 ธ.ค. 2023
บริติช เคานซิล ประเทศไทย เดินหน้าพันธกิจการส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาและการเชื่อมต่อเครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร ต่อยอดความสำเร็จโชว์ความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์ม Alumni UK จัดงาน Alumni UK Special Talk and Networking รีวิวเทรนด์โลกพร้อมก้าวสู่ปี 2024 อย่างมั่นใจ 
เพื่อส่งเสริมและขยายเครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสพัฒนาทักษะและองค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในหลายแง่มุม พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจ นำไปสู่การต่อยอดและพัฒนาตนและสังคม  
นางสาวอุไรวรรณ สะโมลี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา บริติช เคานซิลประเทศไทย กล่าวว่า “จากการเปิดตัวโครงการ Alumni UK เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนความสำเร็จในฐานะแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลกที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงศิษย์เก่าในสหราชอาณาจักรจากทั่วโลก ที่นำไปสู่การยกระดับด้านทักษะความรู้ และความสามารถอย่างมีคุณภาพ 
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน Alumni UK Special Talk and Networking ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองที่หลากหลายจากประสบการณ์ตรงของเหล่าบรรดาศิษย์เก่าในโครงการ รวมถึงการอัปเดตเทรนด์ความเคลื่อนไหวของโลกในปัจจุบันและอนาคตที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมการทำงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ศิษย์เก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ภายในงานเสวนาพิเศษ “Alumni UK Special Talk and Networking รีวิวเทรนด์โลกพร้อมก้าวสู่ปี 2024 อย่างมั่นใจ” พบกับไฮไลต์ข้อมูลเชิงลึกของแนวโน้มการจ้างงานและทักษะใหม่ ๆ ที่หลายบริษัทและองค์กรกำลังมองหา จากวิทยากรของสภาหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย (The British Chamber of Commerce) คุณจันทิมา ฮิรากะ ผู้จัดการประจำประเทศไทย พม่าและกัมพูชา จากเพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น 
พร้อมด้วยวิทยากรศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรผู้เชี่ยวชาญ ประกอบไปด้วย ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างและสื่อสารแบรนด์อย่างยั่งยืน เจ้าของหนังสือ “อัจฉริยะการตลาด” ที่มียอดขายดีตลอดกาล ดร. ชิดชนก เทพสุนทร กูรูด้าน AI และเทคโนโลยี ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ ผู้บริหารองค์การด้านการศึกษาระดับภูมิภาคและผู้เชี่ยวชาญด้าน Gender equality และ ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้มากด้วยประสบการณ์ทั้งในแวดวงสื่อและบริษัทชั้นนำ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันข้อมูล และอภิปรายแง่มุมที่น่าสนใจร่วมกัน 
“บริติช เคานซิล ยังคงเดินหน้าภารกิจในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านโอกาสทางการศึกษา และศิลปวัฒนธรรมจากสหราชอาณาจักร รวมถึงเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่าทั่วทุกมุมโลก แพลตฟอร์ม Alumni UK จะเป็นพื้นที่ให้บรรดาศิษย์เก่าได้มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
โดยจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษในรูปแบบที่หลากหลายสำหรับศิษย์เก่าในแต่ละประเทศแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ ทักษะความเป็นมืออาชีพ อันนำไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ๆ และต่อยอดให้กับตนเอง และสังคมต่อไป” นางสาวอุไรวรรณ กล่าวสรุป
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Alumni UK ได้ที่เว็บไซต์ https://alumniuk.britishcouncil.org/ และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกิจกรรมตลอดทั้งปีของบริติช เคานซิล ได้ที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th หรือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ British Council Thailand
© 2024 BrandCase. All rights reserved. Privacy Policy.