เต่าบิน ล่าสุดมี 5,537 ตู้ ขายน้ำเกิน 18 ล้านแก้ว ในไตรมาสแรก

เต่าบิน ล่าสุดมี 5,537 ตู้ ขายน้ำเกิน 18 ล้านแก้ว ในไตรมาสแรก

15 พ.ค. 2023
ตู้เต่าบิน มีผู้บริหารจัดการ คือ FSMART หรือ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพราะฉะนั้น เราจะสามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวของ ตู้เต่าบิน ได้ตลอด จากรายงานต่าง ๆ ที่ FSMART ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ซึ่งข้อมูลที่น่าสนใจของไตรมาส 1 ปี 2566 ที่ผ่านมา ก็ออกมาแล้ว..
BrandCase จะสรุปให้ แบบเข้าใจง่าย ๆ
- จำนวนตู้เต่าบิน ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ลองมาดูจำนวนตู้ ณ สิ้นแต่ละไตรมาสกัน
ไตรมาส 1/2565 มีจำนวน 1,058 ตู้
ไตรมาส 2/2565 มีจำนวน 2,138 ตู้
ไตรมาส 3/2565 มีจำนวน 3,572 ตู้
ไตรมาส 4/2565 มีจำนวน 4,942 ตู้
ไตรมาส 1/2566 มีจำนวน 5,537 ตู้
จะเห็นว่า ในช่วงไตรมาส 1/2566 มีการเพิ่มจำนวนจุดติดตั้งน้อย เทียบกับการเพิ่มขึ้นในไตรมาสก่อน ๆ
โดยทาง FSMART บอกว่า เป็นเพราะมีการบริหารตู้ที่มียอดขายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยการโยกย้ายจุดติดตั้งตู้ที่มีรายได้น้อย ไปยังจุดที่มีรายได้ดีกว่า
ซึ่งในภาพรวม ตู้เต่าบิน เพิ่มจำนวนขึ้นมาจนเป็น 5 เท่า เทียบกับปีที่แล้ว
- ขายน้ำได้ 18,590,000 แก้ว ในไตรมาสที่ผ่านมา
ไตรมาส 1/2565 ขายได้ 3.65 ล้านแก้ว
ไตรมาส 2/2565 ขายได้ 9.95 ล้านแก้ว
ไตรมาส 3/2565 ขายได้ 14.86 ล้านแก้ว
ไตรมาส 4/2565 ขายได้ 17.33 ล้านแก้ว
ไตรมาส 1/2566 ขายได้ 18.59 ล้านแก้ว
โดยจำนวนแก้วที่ขายได้ เพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และ เพิ่มขึ้น 409% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 
- ยอดขายรวม ไตรมาสที่ผ่านมา 575 ล้านบาท
บริษัทรายงานยอดขายรวมของ ตู้เต่าบิน ในไตรมาส 1/2566 ทั้งหมด 575 ล้านบาท 
ซึ่งถ้าเทียบกับไตรมาสที่ผ่าน ๆ มา
ไตรมาส 1/2565 ยอดขาย 130 ล้านบาท
ไตรมาส 2/2565 ยอดขาย 346 ล้านบาท
ไตรมาส 3/2565 ยอดขาย 484 ล้านบาท
ไตรมาส 4/2565 ยอดขาย 550 ล้านบาท
ไตรมาส 1/2566 ยอดขาย 575 ล้านบาท
ยอดขายตู้เต่าบิน เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 342.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 
โดยตู้เต่าบิน มีเป้าหมายที่จะขยายเพิ่มอีก 5,000 ตู้ ทั้งปีนี้
ซึ่งถ้าเป็นไปตามเป้า จบปีนี้ก็จะมีตู้เต่าบินถึง 10,000 ตู้ ทั่วประเทศ
Reference
© 2024 BrandCase. All rights reserved. Privacy Policy.