“พฤกษา” เปิดกลยุทธ์ ผนึกธุรกิจ “อสังหาฯ-เฮลท์แคร์-อีคอมเมิร์ซ” สู่ธุรกิจแสนล้าน

“พฤกษา” เปิดกลยุทธ์ ผนึกธุรกิจ “อสังหาฯ-เฮลท์แคร์-อีคอมเมิร์ซ” สู่ธุรกิจแสนล้าน

24 ก.พ. 2023
“พฤกษา” เปิดกลยุทธ์ ผนึกธุรกิจ “อสังหาฯ-เฮลท์แคร์-อีคอมเมิร์ซ” สู่ธุรกิจแสนล้าน | BrandCase
พฤกษาประกาศจุดหมายใหม่เปิดแผนยุทธศาสตร์หลัก เน้นผนึก 3 ธุรกิจในเครือได้แก่ ธุรกิจอสังหาฯ ธุรกิจเฮลท์แคร์ และธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ด้วยการผสานพลังแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี เชื่อมต่อสู่การพัฒนาสินค้า-บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับให้การอยู่อาศัยมีความสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ใหม่ในยุคดิจิทัล 
พร้อมตั้งเป้ามีสินทรัพย์ 100,000 ล้านบาท ที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง (recurring income) ได้มากกว่า 25%  ภายในปี พ.ศ. 2571 
และล่าสุดได้เปิดตัว clickzy.com แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ใหม่ ศูนย์รวมพันธมิตรธุรกิจมอบสินค้าบริการครอบคลุมทุกความต้องการในการใช้ชีวิตเพียงปลายนิ้วคลิก 
กลยุทธ์ 5 ข้อ ที่กลุ่มพฤกษานำมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจในบริบทใหม่ ประกอบด้วย 
1. Strengthen the Core นำแนวคิดการทำงานแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Agile way of working) มาใช้พัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึ้น 
2. Green to Great ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  กำหนดนโยบายและแนวทางด้าน ESG (Environment-Social-Governance ) เป็นศูนย์กลางในการออกแบบกลยุทธ์และกระบวนการดำเนินงานทุกมิติ 
3. Seed New Business ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตตามเมกะเทรนด์ 
4. Capability Building ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
5. Customer Centric ใส่ใจ...สร้างประสบการณ์ที่ดีและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
นอกจากนี้ยังประสานพลังของธุรกิจในเครือผ่าน 3 แกนหลักคือ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในชุมชนและสังคมอบอุ่นที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ธุรกิจสุขภาพ มีโรงพยาบาลวิมุตและเครือข่ายร่วมกันดูแลคนไทยให้มีสุขภาพดี
ธุรกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ  แพลตฟอร์มเชื่อมโยงและรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือสร้างความสะดวกในการใช้ชีวิตอย่างครบครันครอบคลุมทุกความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ 
- อสังหาฯ เทรนด์ใหม่ ใช้ Insight สร้างมูลค่าเพิ่ม 
โดยใช้ข้อมูลความต้องการของลูกค้า (Customer Insight) นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ทั้งการใช้แนวคิดบ้านแบบ Multi Gen ที่รองรับการอยู่อาศัยของคนทุกเจเนอเรชั่น การออกแบบการใช้พื้นที่ในบ้านอย่างคุ้มค่า (Smart Space Design) 
การนำระบบโฮมออโตเมชันมาช่วยจัดการการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชัน MYHAUS ที่จะควบคุม Internet of Thing (IOT) ต่าง ๆ ในบ้าน การเลือกใช้พลังงานทางเลือกในโครงการทั้ง โซล่ารูฟ และ EV-Charger 
รวมถึงการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน (Passive Home) เป็นบ้านที่ออกแบบและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพ 
พร้อมทั้งร่วมมือกับโรงพยาบาลวิมุต มอบบริการดูแลสุขภาพให้แก่ลูกบ้าน 
นอกจากนี้ยังมีแผนงานที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภายนอก ส่งมอบสิทธิประโยชน์สำหรับลูกบ้านพฤกษาเพิ่มเติมอีกมากมาย
- รพ.วิมุตและแผนพัฒนาระบบนิเวศด้านสุขภาพไร้รอยต่อ
โรงพยาบาลวิมุตพร้อมดูแลสุขภาพทั้งการป้องกันและรักษาผ่านบริการและช่องทางที่หลากหลายตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ลูกบ้านพฤกษาทุกครัวเรือนได้รับการดูแลเสมือนมีหมอประจำครอบครัว และคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วย 3 กลไกหลักคือ 
1. การเชื่อมโยงกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของพฤกษา ขยายบริการทางการแพทย์ให้ลูกบ้านพฤกษา พร้อมมอบส่วนลดค่าบริการและจัดสร้างศูนย์สุขภาพชุมชน 
2. การเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลรัฐ เริ่มต้นที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้คนไข้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกสบายมากขึ้น โดยยึดหลักคนไข้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และลดเวลารอคิว
3. การเชื่อมโยงแบบ Anywhere Anytime ด้วยแอปพลิเคชันวิมุตที่ให้บริการการแพทย์ทางไกล การจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์ การพัฒนาระบบดิจิทัลเฮลท์แคร์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน 
รวมไปถึงแผนการพัฒนาโรงพยาบาลมุ่งสู่โรงพยาบาลเสมือนจริง (Virtual Hospital) ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน จากเครื่องติดตามการทำงานของร่างกาย หากมีเหตุฉุกเฉินหรือผิดปกติทีมแพทย์สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที, บริการเจาะเลือดไม่ต้องมาโรงพยาบาล และความร่วมมือกับพันธมิตรอื่น ๆ ที่จะช่วยยกระดับการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายขึ้นด้วย 
- ดิจิทัลแพลตฟอร์มส่ง clickzy.com อีคอมเมิร์ซตอบโจทย์คนรักบ้านและสุขภาพ
เปิดตัว clickzy.com แพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์น้องใหม่ โดย Clickzy.com เป็น E-Marketplace ที่ให้บริการตลาดค้าปลีกออนไลน์รวบรวมร้านค้า สินค้าด้านที่อยู่อาศัย การบำรุงรักษาบ้าน การดูแลสุขภาพและความงาม และเป็นแหล่งรวมบัตรกำนัลดิจิทัล (E-Voucher) clickzy.com 
มีจุดเด่นในการค้นหารวบรวมสินค้าและบริการจากร้านค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับลูกค้าและส่งข้อมูลให้ร้านค้าติดต่อกลับอย่างรวดเร็ว การจัดส่งสินค้าเน้นความรวดเร็วใช้การขนส่งสินค้าผ่านมอเตอร์ไซค์เป็นหลัก เพื่อแก้ปัญหาจากการที่ลูกค้าต้องรอคอยสินค้านาน
นอกจากนี้ ซินเนอร์จี โกรท ยังเป็นผู้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อรองรับธุรกิจต่าง ๆ ในเครือพฤกษา เช่น
แอปพลิเคชัน MYHAUS นวัตกรรมระบบบ้านอัจฉริยะ แพลตฟอร์มควบคุมสมาร์ทโฮม และจัดการการใช้ส่วนกลางในโครงการ 
แอพพลิเคชัน ViMUT ที่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรจากโรงพยาบาลวิมุต 
รวมไปถึงธุรกิจ Zdecor ที่ให้บริการการตกแต่งภายในแบบครบวงจร One Stop Service  ในราคาที่เข้าถึงได้ ประหยัดเวลา แต่งครบพร้อมเข้าอยู่ จบที่เดียว
© 2023 BrandCase. All rights reserved.