กรณีศึกษา KTC บริษัทบัตรเครดิต ลูกรักธนาคารกรุงไทย

กรณีศึกษา KTC บริษัทบัตรเครดิต ลูกรักธนาคารกรุงไทย

6 ก.พ. 2023
กรณีศึกษา KTC บริษัทบัตรเครดิต ลูกรักธนาคารกรุงไทย | BrandCase
ถ้าพูดถึงบัตรเครดิตเจ้าดังในไทย
KTC ก็คงเป็นบัตรเครดิตที่หลายคน มีอยู่ในกระเป๋าสตางค์
KTC เป็นบริษัทลูกรักของ KTB หรือ ธนาคารกรุงไทย
ที่แยกออกมาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย ตั้งแต่ปี 2545
เรื่องราวของ บริษัทบัตรเครดิต KTC มีตรงไหนน่าสนใจบ้าง ?
BrandCase จะสรุปให้ฟัง แบบเข้าใจง่าย ๆ
บมจ.บัตรกรุงไทย หรือ KTC ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 และตอนนั้นถือหุ้นโดย ธนาคารกรุงไทยทั้งหมด
ต่อมาก็ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2545
ซึ่งถ้าเราไปดูรายได้ของบริษัท ในช่วงนั้นกัน
ปี 2543 รายได้ 592 ล้านบาท กำไร 306 ล้านบาท
ปี 2544 รายได้ 822 ล้านบาท กำไร 120 ล้านบาท
ปี 2545 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์ มีรายได้ 1,396 ล้านบาท กำไร 86 ล้านบาท
มาวันนี้ KTC โตกว่าเดิมมาก
ลองไปดูผลประกอบการของ KTC ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
ปี 2555 รายได้ 12,622 ล้านบาท กำไร 255 ล้านบาท
ปี 2560 รายได้ 19,525 ล้านบาท กำไร 3,304 ล้านบาท
ปี 2564 รายได้ 21,442 ล้านบาท กำไร 5,879 ล้านบาท
โดยปัจจุบันธุรกิจของ KTC มีอยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ คือ
-ธุรกิจบัตรเครดิต
-ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
โดยมีรายได้หลักมาจาก รายได้ดอกเบี้ย และรายได้จากค่าธรรมเนียม
ซึ่งรายได้ของ KTC (สัดส่วนรายได้ปี 2564) มาจาก
-ดอกเบี้ยบัตรเครดิต 30.4%
-ดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล 32.7%
-รายได้จากค่าธรรมเนียม 20%
-รายได้อื่น ๆ 16.9%
ซึ่งถ้าดูข้อมูล ณ สิ้นปี 2565
KTC มียอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอยู่ที่ 238,257 ล้านบาท
และมีรายได้จากดอกเบี้ยบัตรเครดิตทั้งหมด 7,051 ล้านบาท
โดยบริษัท มีส่วนต่างอัตราส่วนดอกเบี้ย (ค่าเฉลี่ยดอกเบี้ยรับ - ต้นทุนเงินทุน) = 12.2%
วันนี้ KTC มีจำนวนบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้งานอยู่ราว 2.6 ล้านใบ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 10% ของจำนวนบัตรเครดิตทั้งหมด ในประเทศไทย
ซึ่งทุกวันนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่สุดของ KTC ก็คือ KTB ที่เป็นบริษัทแม่ โดยถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 49.3%
แล้วถามว่าวันนี้ KTC ใหญ่ขนาดไหน เมื่อเทียบกับ KTB ?
ลองมาเทียบให้เห็นภาพ
KTB หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ผลประกอบการ 9 เดือนแรก ปี 2565
รายได้ 108,180 ล้านบาท
กำไร 25,589 ล้านบาท
มูลค่าบริษัทปัจจุบัน ประมาณ 247,000 ล้านบาท
KTC หรือ บมจ.บัตรกรุงไทย
ผลประกอบการ 9 เดือนแรก ปี 2565
รายได้ 16,978 ล้านบาท
กำไร 5,414 ล้านบาท
มูลค่าบริษัทปัจจุบัน ประมาณ 152,000 ล้านบาท..
References
-https://th.wikipedia.org/wiki/บัตรกรุงไทย
-https://th.jobsdb.com/th-th/articles/ไขรหัสความสำเร็จแบบ-ktc/
-https://moneyhub.in.th/article/credit-card-free-fee/
-รายงาน 56-1 บมจ.บัตรกรุงไทย ประจำปี 2545, ปี 2548, ปี 2555 และปี 2560
-KTC Factsheet 31 ธันวาคม 2565 (ก่อนตรวจสอบ)
-งบการเงินปี 2565 (ก่อนตรวจสอบ)
© 2024 BrandCase. All rights reserved. Privacy Policy.