เต่าบิน ยอดขายเฉลี่ยต่อตู้ ลดลง บริษัทบอก ได้รับผลกระทบ จากฤดูฝน

เต่าบิน ยอดขายเฉลี่ยต่อตู้ ลดลง บริษัทบอก ได้รับผลกระทบ จากฤดูฝน

11 พ.ย. 2022
เต่าบิน ยอดขายเฉลี่ยต่อตู้ ลดลง บริษัทบอก ได้รับผลกระทบ จากฤดูฝน | BrandCase
ตู้เต่าบิน มีเจ้าของคือ บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด หรือ FVD ซึ่งมีบริษัทชื่อว่า FSMART หรือ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการตู้เต่าบินที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ
โดย ตู้เต่าบิน ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ปี 2565) มียอดขายเฉลี่ย 60,300 บาท ต่อตู้ต่อเดือน หรือขายได้เฉลี่ย 60 แก้ว ต่อตู้ต่อวัน
ถ้าลองมาดู ยอดขายเฉลี่ยต่อตู้ต่อเดือน ของตู้เต่าบิน ช่วงที่ผ่านมา
-ไตรมาส 3 ปี 2564 เฉลี่ย 44,698 บาท
-ไตรมาส 4 ปี 2564 เฉลี่ย 47,379 บาท
-ไตรมาส 1 ปี 2565 เฉลี่ย 60,159 บาท
-ไตรมาส 2 ปี 2565 เฉลี่ย 80,135 บาท
-ไตรมาส 3 ปี 2565 เฉลี่ย 60,300 บาท
จะเห็นว่า ยอดขายเฉลี่ยต่อตู้ต่อเดือนของ ตู้เต่าบิน ในไตรมาสที่ผ่านมา ลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน-มิถุนายน ปี 2565) ซึ่งเป็นจุดพีก ที่ขายได้เฉลี่ย 80,135 บาทต่อตู้ต่อเดือน 
โดยบริษัทให้เหตุผลในเอกสารที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ได้รับผลกระทบจากฤดูฝน ทำให้ยอดขายเฉลี่ยต่อตู้ลดลง..
อย่างไรก็ตาม ยอดขายรวมรายไตรมาสของตู้เต่าบิน ยังเติบโต
-ไตรมาส 3 ปี 2564 รวม 14 ล้านบาท
-ไตรมาส 4 ปี 2564 รวม 50 ล้านบาท
-ไตรมาส 1 ปี 2565 รวม 130 ล้านบาท
-ไตรมาส 2 ปี 2565 รวม 346 ล้านบาท
-ไตรมาส 3 ปี 2565 รวม 484 ล้านบาท
จำนวนตู้เต่าบิน ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
-ไตรมาส 3 ปี 2564 จำนวน 193 ตู้
-ไตรมาส 4 ปี 2564 จำนวน 546 ตู้
-ไตรมาส 1 ปี 2565 จำนวน 1,058 ตู้
-ไตรมาส 2 ปี 2565 จำนวน 2,138 ตู้
-ไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 3,572 ตู้
บริษัทให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ไม่ได้เพียงแค่มุ่งขยายแค่จำนวนตู้เท่านั้น แต่ยังพัฒนาระบบตู้ ที่ให้ความสำคัญกับความสวยงาม และประสบการณ์ในการใช้งาน
รวมถึงมีแคมเปญร่วมกับลูกค้า ในการใช้สิทธิ์กับพาร์ตเนอร์ สำหรับแลกส่วนลดต่าง ๆ
และบริษัทก็ยังยืนยันตามแผนเดิมว่า ภายใน 3 ปีนี้ จะมีตู้เต่าบินให้ถึง 20,000 ตู้ ทั่วประเทศไทย
Reference
- คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
© 2023 BrandCase. All rights reserved. Privacy Policy.