ปูนซิเมนต์ไทย ร่วมทุนบริษัทญี่ปุ่น ตั้งโรงงาน ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ยานยนต์ ที่ระยอง

ปูนซิเมนต์ไทย ร่วมทุนบริษัทญี่ปุ่น ตั้งโรงงาน ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ยานยนต์ ที่ระยอง

20 ต.ค. 2022
ปูนซิเมนต์ไทย ร่วมทุนบริษัทญี่ปุ่น ตั้งโรงงาน ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ยานยนต์ ที่ระยอง | BrandCase
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ได้ทำสัญญาร่วมทุนกับ บริษัทญี่ปุ่นชื่อ Denka Company Limited 
เพื่อจัดตั้งบริษัท สำหรับธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอะเซทิลีนแบล็ก (Acetylene black)
โดย อะเซทิลีนแบล็ก ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นหลัก รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับผลิตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
โดยวัตถุดิบที่ได้จาก SCGC (Ethylene, Acetylene และ Ethane) นั้น จะจัดหาโดยโรงงาน Olefins ของ SCGC 
และจะเอามาผลิตอะเซทิลีนแบล็กของ Denka (DENKA BLACK) ซึ่งเป็นคาร์บอนแบล็กชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติที่มีความบริสุทธิ์สูง และนำไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม 
โครงการนี้จัดตั้งขึ้นในจังหวัดระยอง มีกำลังการผลิตประมาณ 11,000 ตันต่อปี และคาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการผลิตได้ภายในต้นปี 2568
สำหรับรายละเอียดของดีลนี้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริษัทย่อยคือ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “SCGC” เป็นผู้เข้าไปลงทุน
โดย Denka จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทร่วมทุน ในสัดส่วนร้อยละ 60 
และส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 40 จะถือหุ้นโดย SCGC 
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดเรื่องมูลค่าการลงทุน
ทั้งนี้รายละเอียดการลงทุนจะเป็นไปตามการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในต้นปี 2566 
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนนี้จะส่งเสริมให้ SCGC สามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 
ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SCGC ในการยกระดับธุรกิจสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และเสริมสร้างการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อรองรับเมกะเทรนด์นี้ ในวันข้างหน้า..
Reference
© 2023 BrandCase. All rights reserved.