OR จับมือ CARSOME พัฒนาแรงงานไทย ในด้านยานยนต์

OR จับมือ CARSOME พัฒนาแรงงานไทย ในด้านยานยนต์

2 ก.ย. 2022
OR จับมือ CARSOME พัฒนาแรงงานไทย ในด้านยานยนต์ | BrandCase
FIT Auto คือ ศูนย์บริการรถยนต์ที่อยู่ใน PTT Station หลาย ๆ สาขา และเป็นหนึ่งในธุรกิจของ OR โดยมีรูปแบบเป็นศูนย์บริการที่ทันสมัยและมีความสะดวกในรูปแบบ One-Stop-Service
ส่วน CARSOME มีแพลตฟอร์มซื้อขายรถยนต์มือสองออนไลน์ และบริการเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสาขาที่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และสิงคโปร์
มีแบรนด์ในเครืออย่าง iCar Asia, WapCar และ Cartimes
และมี CARSOME Academy คือ สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์
ซึ่งได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ
ล่าสุดได้มีการร่วมมือกันระหว่างศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto กับ CARSOME Academy
โดยนายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า
ความร่วมมือระหว่าง OR กับ CARSOME Academy ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการให้บริการด้านยานยนต์และมีความรอบรู้ในเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ
โดยศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto จะร่วมมือกับ CARSOME Academy ในการพัฒนาหลักสูตรจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้เรียน
เช่น การตรวจสภาพรถทั่วไป และการตรวจช่วงล่างและระบบส่งกำลัง เพื่อส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะทาง และความก้าวหน้าด้านอาชีพให้แก่แรงงานไทย
และยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนกำลังคนของทางศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto จากการขยายสาขาในอนาคต
นายชยุตม์ธรรม์ ปริยะอังกูร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนภูมิภาค CARSOME Academy เปิดเผยว่า
สำหรับแนวทางการอบรม CARSOME Academy จะเป็นผู้ฝึกอบรมหลักสูตรที่ร่วมกันพัฒนากับ OR ให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ในหลากหลายมิติ
เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการเปิดอบรมหลักสูตรการตรวจเพื่อประเมินสภาพ การซ่อมบำรุงรักษา การซ่อมตัวถังและสีรถยนต์อย่างมืออาชีพ
มีการพัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านเทคนิคต่าง ๆ และอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านสื่อการเรียนรูปแบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีระยะเวลาอบรมประมาณ 4 เดือน
เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก CARSOME Academy รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
และมีโอกาสได้รับการพิจารณาเพื่อร่วมงานกับศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่เข้าฝึกอบรมกับ CARSOME Academy
สรุปแล้ว การจับมือกันในครั้งนี้ระหว่าง FIT Auto ของ OR กับ CARSOME Academy ก็เพื่อเป็นการพัฒนาแรงงานไทยให้มีความรู้ในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
และเป็นการเสริมกำลังแรงงานให้เพียงพอต่อศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ที่มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นในทุกปี นั่นเอง
© 2022 BrandCase. All rights reserved.