เต่าบิน ไตรมาสที่ผ่านมา ขายน้ำได้ 80,000 บาท ต่อตู้ ต่อเดือน

เต่าบิน ไตรมาสที่ผ่านมา ขายน้ำได้ 80,000 บาท ต่อตู้ ต่อเดือน

15 ส.ค. 2022
เต่าบิน ไตรมาสที่ผ่านมา ขายน้ำได้ 80,000 บาท ต่อตู้ ต่อเดือน | BrandCase
- เล่าพื้นฐานคร่าว ๆ เกี่ยวกับ ตู้เต่าบิน สำหรับคนที่ยังไม่รู้
คือ มีเจ้าของชื่อว่า บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด หรือ FVD และมีบริษัทชื่อว่า FSMART เป็นผู้บริหารจัดการตู้เต่าบินที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ FVD ด้วย
- ซึ่งวันนี้ FSMART หรือ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพิ่งรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนึ่งรายละเอียดที่น่าสนใจ ก็คือ รายได้ของ “ตู้เต่าบิน” ในช่วงที่ผ่านมา
- บริษัทบอกว่า ผลประกอบการของ ตู้เต่าบิน ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา (เมษายน-มิถุนายน)
มียอดขายเฉลี่ย “80,135 บาทต่อตู้ต่อเดือน” หรือถ้าคิดเป็นจำนวนแก้ว ก็ขายได้ 76 แก้วต่อตู้ต่อวัน
- ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพกว้าง ๆ ลองมาดูสรุปตัวเลขสำคัญในช่วงที่ผ่านมา
ยอดขายเฉลี่ย ต่อตู้ ต่อเดือน
ไตรมาส 2 ปี 2564 เฉลี่ย 52,297 บาท
ไตรมาส 3 ปี 2564 เฉลี่ย 44,698 บาท
ไตรมาส 4 ปี 2564 เฉลี่ย 47,379 บาท
ไตรมาส 1 ปี 2565 เฉลี่ย 60,159 บาท
ไตรมาส 2 ปี 2565 เฉลี่ย 80,135 บาท
ยอดขายรวม รายไตรมาส
ไตรมาส 2 ปี 2564 รวม 3 ล้านบาท
ไตรมาส 3 ปี 2564 รวม 14 ล้านบาท
ไตรมาส 4 ปี 2564 รวม 50 ล้านบาท
ไตรมาส 1 ปี 2565 รวม 130 ล้านบาท
ไตรมาส 2 ปี 2565 รวม 346 ล้านบาท
จำนวนตู้เต่าบิน
ไตรมาส 2 ปี 2564 จำนวน 63 ตู้
ไตรมาส 3 ปี 2564 จำนวน 193 ตู้
ไตรมาส 4 ปี 2564 จำนวน 546 ตู้
ไตรมาส 1 ปี 2565 จำนวน 1,058 ตู้
ไตรมาส 2 ปี 2565 จำนวน 2,138 ตู้
- สรุปภาพรวมจากตัวเลขที่เห็นตอนนี้ก็คือ ตู้เต่าบิน เติบโตต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทก็บอกว่า ภายใน 3 ปีนี้ จะมีตู้เต่าบิน 20,000 ตู้ ทั่วประเทศไทย
จากที่ผ่านมา ตู้เต่าบิน ถือเป็นกระแสที่คนพูดถึงกันค่อนข้างมาก
ก็น่าติดตามต่อไปว่า เต่าบิน จะดีแค่ไหนต่อจากนี้
Reference
- คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
© 2023 BrandCase. All rights reserved.