ไทยพาณิชย์ หนุน SME เติบโตยั่งยืน ด้วย “สินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก”

ไทยพาณิชย์ หนุน SME เติบโตยั่งยืน ด้วย “สินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก”

25 ก.ค. 2022
ไทยพาณิชย์ หนุน SME เติบโตยั่งยืน ด้วย “สินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก” | BrandCase
หลาย ๆ ธุรกิจ กำลังให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด หรือการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะ SME ที่เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจ SME หันมาดำเนินธุรกิจแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเติบโตไปตามหลัก ESG
ทางธนาคารไทยพาณิชย์ ก็ได้เปิดตัว “สินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก” สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีรายได้ตั้งแต่ 75-500 ล้านบาทต่อปี
โดยสินเชื่อประเภทที่ว่านี้ มีจุดประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถปรับธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย สินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก ถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1. วงเงิน “สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ”
เป็นวงเงินสินเชื่อเพื่อพัฒนาการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริหารธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยมีจุดประสงค์ในการนำเงินไปลงทุนในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้พลังงานทดแทน การยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งด้วยพลังงานสะอาด และการบำบัดของเสีย
โดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อทุกประเภท ได้แก่
- วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Loan)
วงเงินรวมสูงสุด 100% ของมูลค่าโครงการ ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี มีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน
- วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนทุกประเภท (Working Capital)
เช่น O/D, P/N, Trade Finance ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน โดยให้วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท
2. วงเงิน “สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”
เป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่อการประหยัดพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการต้นทุน และการลงทุนในระบบเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุงการผลิต (Data Analytic Platform) และการบริหารสินค้าคงคลังต่าง ๆ
โดยให้วงเงินสินเชื่อระยะยาว วงเงิน 100% ของมูลค่าการลงทุน สูงสุด 100 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี (รวมระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น 1 ปี)
นอกจากนี้ ทางธนาคารยังมีแคมเปญพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ขอวงเงินสินเชื่อ เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในธุรกิจตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ปี 2565 และเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
โดยให้อัตราดอกเบี้ย 0% ช่วง 3 เดือนแรก
และผู้ประกอบการที่ขอวงเงินสินเชื่อและตั้งวงเงินสินเชื่อ เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในธุรกิจ ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 100 บริษัทแรก รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 2,000 บาท (1 บริษัท: บัตรกำนัล 2,000 บาท)
โดยผู้ประกอบการ SME ที่สนใจโครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลกกับธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้เลยที่
เว็บไซต์: https://www.scb.co.th/th/sme-banking/total-solutions/campaign-solution/sme-go-green.html
หรือสอบถามเงื่อนไขการขอสินเชื่อและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ และ SCB Business Call Center โทร.0 2722 2222
© 2022 BrandCase. All rights reserved.