Twitter อัปเดตล่าสุด ให้ “Unmention” ตัวเอง ออกจากการกล่าวถึงได้แล้ว

Twitter อัปเดตล่าสุด ให้ “Unmention” ตัวเอง ออกจากการกล่าวถึงได้แล้ว

12 ก.ค. 2022
Twitter อัปเดตล่าสุด ให้ “Unmention” ตัวเอง ออกจากการกล่าวถึงได้แล้ว | BrandCase
- ปัญหาอย่างหนึ่งของคนเล่นทวิตเตอร์ก็คือ ถูก Mention หรือกล่าวถึง ให้เข้าไปอยู่ในวงสนทนา ซึ่งบางคนก็ไม่ได้อยากเข้าไปร่วมวงด้วย หรือไม่อยากให้ใครกล่าวถึง
- ล่าสุดทาง Twitter ได้ออกมาประกาศให้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกเอาตัวเองออกจากวงสนทนาได้แล้ว
- โดยปกติแล้วเวลาที่เราเล่นทวิตเตอร์แล้วถูกแท็ก Username หรือที่เรียกว่าการ Mention เราก็จะเข้าไปอยู่ในบทสนทนานั้น ทำให้เราได้รับการแจ้งเตือนต่าง ๆ และคนใหม่ ๆ ที่เข้ามาในบทสนทนานี้ ก็จะเห็นชื่อของเรา และสามารถแท็กชื่อเราเพื่อโต้ตอบไปมาได้เรื่อย ๆ
- แต่ฟังก์ชันนี้ที่ชื่อว่า Unmentioning จะช่วยให้เราสามารถเอาตัวเองออกมาจากบทสนทนานั้นได้ โดยที่เราไม่ต้องได้รับการแจ้งเตือน ถ้ามีการ Reply ต่อไป
- โดย Twitter ได้ทวีตใน Official Account ของตัวเองว่า “บางครั้งเราก็อยากเอาตัวเองออกมาจากบทสนทนานั้น ๆ” พร้อมกับคลิปวิธีการใช้งานของฟังก์ชัน Unmentioning นี้
ซึ่งทาง Twitter บอกว่า ได้เริ่มปล่อยให้ใช้งานแล้วสำหรับผู้ใช้งานในทุกอุปกรณ์
- และสำหรับใครที่ต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้ ก็สามารถกดคลิกที่ จุด 3 จุด “...” ในทวีตที่เราถูกแท็ก แล้วให้เลือกคำว่า Leave this conversation
- เมื่อคลิกแล้ว ระบบก็จะนำเราออกจากบทสนทนาทันที
โดยจากเดิม Username ของเราที่ถูกแท็กจะเป็น สีฟ้า ที่สามารถคลิกเพื่อตอบกลับหรือดูโพรไฟล์ได้ ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทา ที่ไม่สามารถคลิกอะไรที่ Username ของเราได้อีก
- ทาง Twitter กล่าวว่า ที่ต้องทำแบบนี้เพราะต้องการให้ความสำคัญกับเรื่องของการถูกคุมคามทางโซเชียลมีเดียของผู้ใช้งานมากขึ้น
- อย่างก่อนหน้านี้ทาง Twitter ก็ได้เริ่มเปิดให้เราเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้ใครสามารถเข้ามาตอบกลับในทวีตของเราได้บ้าง หรือการเริ่มทดลองให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อความที่ทวีตไปแล้วได้
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของตัวเองได้มากขึ้น นั่นเอง..
References
-https://techcrunch.com/2022/07/11/twitter-now-lets-all-users-unmention-tweets/
-https://techcrunch.com/2022/04/05/twitter-edit-button-twitter-blue/
© 2024 BrandCase. All rights reserved. Privacy Policy.