กรณีศึกษา กลยุทธ์ของบำรุงราษฎร์ ในวันที่ผู้ป่วยต่างชาติ กำลังกลับมาไทย

กรณีศึกษา กลยุทธ์ของบำรุงราษฎร์ ในวันที่ผู้ป่วยต่างชาติ กำลังกลับมาไทย

6 พ.ค. 2022
กรณีศึกษา กลยุทธ์ของบำรุงราษฎร์ ในวันที่ผู้ป่วยต่างชาติ กำลังกลับมาไทย | BrandCase
การแพร่ระบาดของโควิด 19 หลายคนอาจคิดว่า น่าจะส่งผลดีต่อโรงพยาบาลทั้งหมด
แต่เรื่องนี้อาจไม่รวมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “บำรุงราษฎร์”
เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานั้น การปิดประเทศ การงดการเดินทาง ทำให้รายได้จากการรักษาผู้ป่วยต่างชาติ ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของบำรุงราษฎร์นั้น ลดลงอย่างมาก
มาวันนี้เมื่อการแพร่ระบาดของโควิด 19 มีแนวโน้มว่ากำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
จนหลายฝ่ายเชื่อว่า จำนวนผู้ป่วยต่างชาติน่าจะเดินทางเข้ามารักษาอาการเจ็บป่วย ในประเทศไทยมากขึ้น
และเรื่องนี้น่าจะส่งผลดีต่อบำรุงราษฎร์
แล้วบำรุงราษฎร์ มีกลยุทธ์การเติบโตอย่างไร ในวันที่ผู้ป่วยต่างชาติกำลังกลับมาประเทศไทย ?
สัดส่วนรายได้ที่มาจากลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยต่างชาติ ของบำรุงราษฎร์
ปี 2562 สัดส่วนรายได้ของ BH ที่มาจากผู้ป่วยต่างชาติ 67%
ปี 2563 สัดส่วนรายได้ของ BH ที่มาจากผู้ป่วยต่างชาติ 52%
ปี 2564 สัดส่วนรายได้ของ BH ที่มาจากผู้ป่วยต่างชาติ 46%
จะเห็นได้ว่า ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยต่างชาติ ถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของโรงพยาบาล
แต่แล้วการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ป่วยต่างชาติ ไม่สามารถเดินทางเข้ามารักษาได้ จึงส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติลดลงมาเรื่อย ๆ
การลดลงของผู้ป่วยต่างชาตินั้น ส่งผลต่อรายได้ของบำรุงราษฎร์ อย่างมีนัยสำคัญ
ผลประกอบการของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 รายได้ 18,718 ล้านบาท กำไร 3,748 ล้านบาท
ปี 2563 รายได้ 12,568 ล้านบาท กำไร 1,204 ล้านบาท
ปี 2564 รายได้ 12,673 ล้านบาท กำไร 1,216 ล้านบาท
ปีล่าสุดนั้น รายได้ลดลง 32% ขณะที่กำไรลดลง 68% เมื่อเทียบกับในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤติโควิด 19
มาในปีนี้ หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เริ่มคลี่คลาย รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการหลาย ๆ อย่าง
หนึ่งในนั้นคือการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จนทำให้ในปีนี้ ผู้บริหารของบำรุงราษฎร์ มีการนำกลยุทธ์ต่าง ๆ มาปรับใช้เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่โรงพยาบาล
เริ่มตั้งแต่การนำจุดเด่นเรื่อง “Medical and Wellness Destination” ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับ มาช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของโรงพยาบาลในปีนี้
รู้ไหมว่า The International Healthcare Research Center (IHRC) ระบุว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทยมีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับจนติดอันดับ 6 ของโลก
นั่นจึงทำให้หลายคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นบอกว่า ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางที่โด่งดังด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น
แต่ยังเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องคุณภาพ มาตรฐานการรักษา และการให้บริการด้านการแพทย์และพยาบาลในระดับแนวหน้าของโลกอีกด้วย
ยกตัวอย่างเช่น กรณีการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันในสหรัฐอเมริกา มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 2.8 ล้านบาท
ซึ่งเมื่อเทียบกับการรักษาลักษณะเดียวกันนี้ในประเทศไทย จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1 ล้านบาท
หรือแม้แต่การผ่าตัดข้อเข่าเทียมในสหรัฐอเมริกา มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 860,000 บาท แต่ในประเทศไทยจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคดังกล่าวนี้ ประมาณ 300,000 บาท เท่านั้น
นอกจากนี้ บำรุงราษฎร์ยังมีการนำนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาช่วยในการรักษาผู้ป่วย
เช่น มีการนำ Robotic Surgery Center ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ระบบดาวินชี เข้ามาช่วยศัลยแพทย์ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วย
เพื่อช่วยให้กระบวนการผ่าตัดที่มีความสลับซับซ้อน หรืออยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงยากทำได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมถึงมีการชูจุดเด่นในเรื่องการรักษาโรคยากที่มีความซับซ้อน (Complicated Disease) โดยเป็นการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนหลายโรค หรือเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแอ มีโอกาสทรุดหนักหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง
ซึ่งที่ผ่านมาทางบำรุงราษฎร์ก็ประสบความสำเร็จในเรื่องดังกล่าว เช่น ในปีที่ผ่านมาก็มีการปลูกถ่ายหัวใจผู้ป่วยจนประสบความสำเร็จ
ความสำเร็จต่าง ๆ ที่ว่ามานี้ก็ทำให้บำรุงราษฎร์ ถูกจัดอันดับโดย Newsweek ให้เป็น 1 ใน 200 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ในปี 2564 ที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของประเทศไทยแห่งเดียวที่ติดอยู่ในการจัดอันดับนี้
ก็น่าติดตามกันต่อไปว่า กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ว่ามานี้ จะทำให้ก้าวต่อไปของบำรุงราษฎร์เป็นอย่างไร
ในวันที่ผู้ป่วยต่างชาติกำลังจะเดินทางเข้ามารักษาตัว ในเมืองไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากนี้..
References:
-แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564, บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
-https://www.bangkokbiznews.com/health/898122
-https://www.newsweek.com/best-hospitals-2021
-https://www.bumrungrad.com/th/centers/robotic-surgery-center
© 2022 BrandCase. All rights reserved.