“เงินเฟ้อ” ระเบิดนิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจ ที่เรากำลังจะเจอ

“เงินเฟ้อ” ระเบิดนิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจ ที่เรากำลังจะเจอ

9 มี.ค. 2022
“เงินเฟ้อ” ระเบิดนิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจ ที่เรากำลังจะเจอ | BrandCase
สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมาก ซึ่งอยู่ในระดับที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในรอบ 13 ปี นอกจากนั้นการขนส่งระหว่างประเทศก็ได้รับผลกระทบ ทำให้เกิดปัญหาด้านซัปพลายเชน
และราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ย่อมส่งผลต่อราคาต้นทุนของสินค้าและบริการเกือบทุกอุตสาหกรรม
ในที่สุดก็จะทำให้ราคาสินค้าและบริการต้องปรับสูงขึ้นตาม
เมื่อราคาสินค้าหนึ่งปรับสูงขึ้น มันก็จะทำให้ต้นทุนอีกสินค้าหนึ่งต้องปรับสูงขึ้นตาม เหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่
ยกตัวอย่างเช่น
เราใช้เชื้อเพลิงในการเผากระเบื้อง เพื่อให้ได้เป็นกระเบื้องสำหรับปูพื้น
เมื่อราคาพลังงานสูงขึ้น ราคากระเบื้องก็ต้องปรับตัวขึ้น
นอกจากนั้นต้นทุนการขนส่งกระเบื้องมายังไซต์ก่อสร้างก็เพิ่มขึ้น จากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น
ในที่สุด บ้านที่ใช้กระเบื้องนั้น ก็จะมีต้นทุนสูงขึ้น
จึงทำให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องขึ้นราคาขายบ้าน
เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะกระเบื้อง แต่เป็นกับสินค้าเกือบทุกชนิดในอุตสาหกรรม
นอกจากนั้นเมื่อเงินเฟ้อเกิดขึ้น
ธนาคารกลางของแต่ละประเทศ ก็จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อชะลอเงินเฟ้อ
และเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น คนที่มีภาระหนี้สินก็จะมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม จนบางรายที่แบกรับภาระที่เพิ่มขึ้นไม่ไหว ก็อาจเกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ชะลอการใช้จ่าย ชะลอการลงทุน
ทั้งบ้านราคาแพงขึ้น
และดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายสำหรับสินเชื่อบ้านที่เพิ่มขึ้น
แน่นอนว่าคนก็จะไม่อยากซื้อบ้าน หรือชะลอการซื้อบ้านไปก่อน
และเมื่อบ้านขายไม่ออก
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่จ่ายเงินคืนธนาคาร
เมื่อธนาคารเจอหนี้เสีย ก็เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น
หลังจากนั้น ผู้ประกอบการคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็จะพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย
ประเทศไทยเราไม่เคยเจอเงินเฟ้อในระดับนี้มานานแล้ว
ถ้าจะให้เจอก็ต้องย้อนกลับไปในสมัยวิกฤติซับไพรม์
สรุปแล้ว
เงินเฟ้อ เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะทำให้วงจรเศรษฐกิจหยุดชะงัก เป็นโดมิโนตามกัน
ไม่ต่างอะไรจาก ระเบิดนิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจ ที่เร็ว ๆ นี้เราจะได้เจอกัน..
© 2022 BrandCase. All rights reserved.