เพิ่ม Productivity ให้กับงานที่ทำ ด้วยวิธี Zen To Done

เพิ่ม Productivity ให้กับงานที่ทำ ด้วยวิธี Zen To Done

23 ต.ค. 2021
เพิ่ม Productivity ให้กับงานที่ทำ ด้วยวิธี Zen To Done | THE BRIEFCASE
หลายคนคงเคยมีวันที่รู้สึกว่า ไม่รู้ว่าวันนี้ต้องทำอะไรก่อนดี ?
หรือมีปัญหาว่า ไม่รู้จะวางแผนการทำงานในแต่ละวันอย่างไร ?
วันนี้ THE BRIEFCASE อยากจะนำเสนอวิธีง่าย ๆ ที่เรียกว่า Zen To Done
ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถจัดการงานในแต่ละวันได้อย่างมี Productivity มากขึ้น
Zen To Done เป็นวิธีที่ถูกคิดค้นโดยคุณ Leo Babauta ผู้เขียนบล็อก Zen Habits
ซึ่งเป็นการปรับเอาวิธีแห่ง Zen มาใช้กับชีวิตประจำวันนั่นเอง
โดย Zen To Done หรือ ZTD ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ถูกออกแบบมา ให้ทุกคนจดจ่อกับการสร้างนิสัยทีละอย่าง
แล้วเราจะทำแบบนั้นได้อย่างไร ?
จริง ๆ แล้วหลัก Zen To Done จะแนะนำให้สร้างนิสัยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานทั้งหมด 10 ข้อด้วยกัน แต่คุณ Leo Babauta ก็ได้ย่อกระบวนการทั้งหมด
จนเหลือเพียงแค่ 4 ข้อเท่านั้น ได้แก่
ข้อ 1 ลิสต์รายการสิ่งที่ต้องทำคล้าย ๆ กับ To Do List ว่าเราต้องจัดการอะไรบ้าง
ข้อ 2 ตรวจสอบแล้ววางแผนว่า แต่ละสิ่งที่ต้องทำ เราจะจัดการกับมันได้อย่างไร
ข้อ 3 เลือกรายการสำคัญที่เราต้องทำให้เสร็จแน่ ๆ ในแต่ละวันและสัปดาห์ขึ้นมา
ข้อ 4 กำหนดเวลาให้แต่ละรายการที่ต้องทำ และทำให้เสร็จภายในเวลาที่ตัวเองกำหนด
โดยคุณ Leo Babauta ก็ได้แนะนำอีกว่าให้ลองเลือกทำ 1 ใน 4 ข้อนี้เป็นเวลา 30 วัน
เพื่อให้เราสามารถทำข้อใดข้อหนึ่งในสี่ข้อนี้ได้จนกลายเป็นนิสัย แล้วค่อย ๆ ทำข้ออื่น ๆ ต่อไป
คล้าย ๆ กับทฤษฎีที่บอกว่า ถ้าอยากทำอะไรให้เป็นนิสัยต้องทำอย่างน้อย 21 วันนั่นเอง
และหลังจากที่เราฝึกจนครบ 4 ข้อแล้ว ก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่สามารถจัดการงานต่าง ๆ ในชีวิตได้เร็วขึ้น และอาจส่งผลให้เราทำงานได้เร็วขึ้นอีกด้วย
เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจจะมองว่า วิธีการแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่เท่าไร
แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถสร้างนิสัยที่ช่วยจัดการงานได้อย่างราบรื่นเช่นกัน
เช่นเดียวกับวิถีของ Zen ที่สอนให้เราใช้ชีวิตเรียบง่าย และตรงไปตรงมาอยู่เสมอ
ฉะนั้นเรื่องที่ดูธรรมดา ๆ นี้ก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเราได้เช่นกัน
และถ้าหากใครลองทำจนครบ 4 ข้อ และอยากก้าวไปสู่อีก 6 ข้อที่เหลือก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยมีดังนี้
ข้อ 5 ทำทุกอย่างให้เป็นระบบที่เข้าใจง่าย
ข้อ 6 การจัดระเบียบชีวิต
ข้อ 7 การดูผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำ
ข้อ 8 การทำให้ทุกอย่างไม่ซับซ้อน
ข้อ 9 ทำให้กลายเป็นกิจวัตร
และข้อ 10 คือตามหา Passion ของตนเอง..
References
-https://zapier.com/blog/zen-to-done-productivity/
-https://zenhabits.net/
© 2023 BrandCase. All rights reserved.