“บูชิโด” แนวคิดที่ หล่อหลอมให้คนญี่ปุ่น เที่ยงตรง มีระเบียบ และถ่อมตัว

“บูชิโด” แนวคิดที่ หล่อหลอมให้คนญี่ปุ่น เที่ยงตรง มีระเบียบ และถ่อมตัว

11 ต.ค. 2021
“บูชิโด” แนวคิดที่ หล่อหลอมให้คนญี่ปุ่น เที่ยงตรง มีระเบียบ และถ่อมตัว | THE BRIEFCASE
ถ้าถามว่า คนประเทศไหน ที่ขยันทำงานเป็นชีวิตจิตใจ
คำตอบแรกของหลายคน คงจะเป็น “ญี่ปุ่น”
และนอกจากความขยันในการทำงานแล้ว
วิถีการทำงานของคนญี่ปุ่น ยังได้จัดอันดับว่า
มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม และถ่อมตัว มากที่สุดในเอเชีย
คำถามคือ คนญี่ปุ่นมีแนวคิดอะไรบ้าง ถึงหล่อหลอมให้สังคม มีความเที่ยงตรง และความซื่อสัตย์ในการทำงานขนาดนี้ ?
หนึ่งในแนวคิดในเรื่องการใช้ชีวิต และการทำงาน ที่น่าสนใจของคนญี่ปุ่น
คือแนวคิดที่ชื่อว่า “บูชิโด”
บูชิโด หรือ Bushidō คือแนวคิดที่ทุกคนในสังคม เน้นการทำสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน โดยยึดหลักความเท่าเทียมและความมีระเบียบของสังคม
แนวคิดแบบบูชิโดนั้นรวม ๆ กันแล้ว สรุปแบบเข้าใจง่าย ๆ ได้ 5 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
1. อย่าโลภ เพราะความโลภอาจทำให้เรายอมเสียเกียรติ ให้กับความมั่งคั่งที่ไม่ยั่งยืน หรือการทุจริต
2. จงเป็นคนสุภาพและอ่อนโยน ห้ามดูถูกคนที่ด้อยกว่า แต่ต้องให้โอกาสเขา ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันเอง
3. เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ อย่าละทิ้งความรับผิดชอบของตัวเองตอนลำบาก
4. ถ้าประสบความสำเร็จจงอย่ายกยอ แต่ให้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำ
5. ต้องมีความจริงใจกับทั้งผู้คน สิ่งรอบตัว และสิ่งแวดล้อม
หลายบริษัทของประเทศญี่ปุ่นได้นำแนวคิด บูชิโด มาใช้ในการบริหารองค์กร หนึ่งในนั้นคือ บริษัทประกันภัย Sompo (ซมโปะ) ที่มีสาขาในประเทศไทยด้วย
Kengo Sakurada CEO ของบริษัทประกันภัย ซมโปะ เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่รวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
เขานำพาบริษัทให้ประสบความสำเร็จ และมีมูลค่าในตลาดมากกว่า 5 แสนล้านบาทได้
เขาเชื่อเรื่องการบริหารแบบ บูชิโด อย่างหนักแน่น และได้เขียนหนังสือ “Bushido Capitalism” หรือ ทุนนิยมแห่งบูชิโด
หนังสือของคุณ Kengo Sakurada กล่าวถึงการบริหารธุรกิจให้มีความยั่งยืน เติบโตได้ในระยะยาว และมีความเที่ยงธรรม เที่ยงตรง ต่อเพื่อน​​มนุษย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
หนังสือเล่มนี้ ยังได้กล่าวว่า การดูแลรักษาธรรมชาติ สำคัญกับการเติบโตของธุรกิจอย่างมาก
สรุปแล้ว แนวคิด บูชิโด คือหนึ่งในวิธีคิด ที่เราสามารถนำเอาไปใช้ได้ในการทำงานของเรา ซึ่งก็น่าจะช่วยให้ชีวิตการทำงานของเรา เติบโตได้อย่างมั่นคง
และยังมีส่วนให้ สังคมการทำงาน องค์กรของเรา
มีวัฒนธรรมการทำงานที่เที่ยงตรง มีระเบียบ ถ่อมตัว และเติบโตอย่างมั่นคงได้ด้วย..
References
-https://www.sompo-asia.com/home/newsroom/area-body/newsroom/bushido-capitalism.html
-https://theworldinahand.wordpress.com/2014/11/10/the-modern-day-warrior-of-bushido-traditions/
-https://time.com/collection-post/6085115/content-from-sompo-ceo-kengo-sakurada-interview/
-https://www.linkedin.com/pulse/working-bushido-spirit-ritva-savonsaari/
© 2022 BrandCase. All rights reserved.