เนเธอร์แลนด์ ประเทศแห่ง Work-Life Balance

เนเธอร์แลนด์ ประเทศแห่ง Work-Life Balance

28 ก.ค. 2021
เนเธอร์แลนด์ ประเทศแห่ง Work-Life Balance | THE BRIEFCASE
ถ้าพูดถึงสิ่งที่คนวัยทำงานต้องการ นอกจากการมีหน้าที่การงาน เงินเดือน และความมั่นคงของชีวิตที่ดีแล้วการมี Work-Life Balance หรือ การแบ่งสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตกับการทำงาน ก็มักจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรามองหา
แล้วรู้ไหมว่าประเทศไหน คือ ประเทศที่ผู้คนมี Work-Life Balance มากที่สุดในโลก ?
ถ้าอ้างอิงจาก OECD Better Life Index คำตอบก็คือ ประเทศ “เนเธอร์แลนด์”
ทำไมดินแดนแห่งดอกทิวลิปและกังหันลมนี้ ถึงเป็นประเทศที่มี Work-Life Balance มากที่สุดในโลก ?
THE BRIEFCASE จะสรุปให้ฟัง
จากผลสำรวจในปี 2019 ของ OECD Better Life Index พบว่า เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศที่ผู้คนมี Work-Life Balance มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก
โดยมีชาวดัตช์เพียง 0.4% เท่านั้นที่บอกว่า ใช้เวลา “ส่วนมาก” ไปกับการทำงาน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำสุดในกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งค่าเฉลี่ยของคนที่บอกว่าใช้เวลาส่วนมากไปกับการทำงาน ของ OECD อยู่ที่ 11%
หากเรามาดูชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของชาวดัตช์ อ้างอิงจากเว็บไซต์ Statista จะพบว่า ชาวดัตช์ทำงานเฉลี่ย 29.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาไปกับการทำงานไม่ถึง 6 ชั่วโมงต่อวัน
ถึงแม้ว่าชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยของเนเธอร์แลนด์จะต่ำ กว่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม OECD แต่หากเรามามองในแง่ของรายได้เฉลี่ยต่อปีแล้วพบว่า ชาวดัตช์มีรายได้เฉลี่ยปีละ 1.7 ล้านบาท ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม OECD มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.4 ล้านบาทต่อปี
นอกจากชั่วโมงการทำงานที่ค่อนข้างน้อยแล้ว ที่เนเธอร์แลนด์ยังมีนโยบายต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาด้านอาชีพของคนในประเทศด้วย
เช่น “Boris brengt je naar een baan” นโยบายที่ช่วยให้โรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนที่มีความพิการ ให้สามารถหางานทำได้ดีขึ้น
รวมไปถึงนโยบายที่ทางการให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศ และให้ความสำคัญกับแรงงานเพศหญิงมาก
สังเกตได้จาก อัตราส่วนแรงงานเพศหญิง จากที่เคยอยู่ที่ 35% ในช่วงทศวรรษ 1980 เพิ่มสูงขึ้นมาเป็น 70% ของแรงงานทั้งหมด ในปี 2009
นอกจากนี้ภาคเอกชนเองก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ Work-Life Balance เช่นกัน
โดยบริษัทเอกชนต่าง ๆ ในเนเธอร์แลนด์เริ่มมีนโยบายเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
เพราะพวกเขาเชื่อว่าชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นนี้ทำให้พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และยังเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนอีกด้วย
ซึ่งการที่เรามีชั่วโมงการทำงานที่น้อยลง หรือการทำงานที่ยืดหยุ่นนี่เอง ที่ทำให้เรามีเวลาไปใช้ชีวิตส่วนตัวมากขึ้น
นั่นก็สะท้อนได้จากชาวดัตช์ใช้เวลาประมาณ 16 ชั่วโมงต่อวัน ไปกับการพักผ่อนและทำกิจกรรมยามว่าง
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยใน OCED ที่ 15 ชั่วโมง เช่นเดียวกัน
จากภาพรวมที่กล่าวไปทั้งหมด ทำให้ชาวดัตช์พอใจกับชีวิตของตัวเองมาก และให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมในชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ 7.4 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ที่ 6.5
ซึ่งก็คงบอกได้ว่า เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศแห่ง การมีสมดุลในการทำงานและใช้ชีวิต หรือที่เราเรียกว่า Work-Life Balance นั่นเอง..
References:
-https://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/
-https://www.weforum.org/agenda/2018/02/the-dutch-have-the-best-work-life-balance-here-s-why/
-https://www.statista.com/statistics/419598/main-job-average-weekly-working-hours-netherlands-y-on-y/
-https://www.government.nl/topics/development-cooperation/the-development-policy-of-the-netherlands
-https://tradingeconomics.com/netherlands/employment-rate
-https://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/netherlands/
-https://businessculture.org/western-europe/business-culture-in-netherlands/work-life-balance-in-netherlands/
© 2023 BrandCase. All rights reserved.