เทคนิคการเพิ่มกำไร แบบไม่ทำร้ายองค์กร

เทคนิคการเพิ่มกำไร แบบไม่ทำร้ายองค์กร

30 เม.ย. 2021
เทคนิคการเพิ่มกำไร แบบไม่ทำร้ายองค์กร | THE BRIEFCASE
โดยทั่วไปแล้ว วิธีที่จะช่วยเพิ่มกำไรของบริษัทให้มากขึ้น
แบ่งได้ง่าย ๆ เป็น 2 วิธีคือ
1. ลดค่าใช้จ่าย
2. เพิ่มรายได้
แต่การจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ให้เป็นเช่นนี้ ก็อาจกระทบกับทรัพยากรบุคคลของบริษัท เช่น พนักงานต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสร้างยอดขาย หรือการเข้มงวดเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือน อาจทำให้พนักงานรู้สึกว่ายิ่งทำไป ยิ่งได้น้อยลงกว่าเดิม
แล้วจะมีเทคนิคอย่างไร ? ที่ธุรกิจจะสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นได้
และยังคงสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานไปพร้อม ๆ กันด้วย
THE BRIEFCASE จะสรุปให้ฟัง..
1. ลองคิดค้นสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่ท้าทาย แต่ไม่เกินความสามารถจนเกินไป
พนักงานแต่ละคนอาจมีความสามารถที่ซ่อนอยู่ที่ไม่เหมือนกัน
ดังนั้นการค้นหาสินค้าและบริการใหม่ ๆ จะเป็นการช่วยจุดประกาย หรือค้นหาความสามารถที่ซ่อนอยู่ของพวกเขาขึ้นมาได้
ซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้พนักงานรู้สึกมีความท้าทายในการทำงานมากขึ้น และไม่รู้สึกว่าพวกเขากำลังทำงานไปวัน ๆ
2. คิดอย่างเป็นองค์รวมมากขึ้น
การลดต้นทุนหรือกระตุ้นยอดขาย ไม่ใช่เรื่องที่ต้องให้พนักงานเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือรับผิดชอบเพียงอย่างเดียว แต่ทางฝ่ายบริหารเอง ก็ต้องคิดถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย
เช่น การหาวิธีประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการลดขั้นตอนการส่งมอบสินค้าให้น้อยลง
ซึ่งการทำเช่นนี้ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังช่วยให้พนักงานมองเห็นได้ว่า ฝ่ายบริหารนั้นให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาแบบภาพรวม ไม่ใช่โยนปัญหาให้พนักงาน โดยการลดเงินเดือนเพียงอย่างเดียว
3. ชี้แจงให้พนักงานเข้าใจ ถึงสาเหตุที่พวกเขาจะต้องทำงานหนักขึ้น
ในบางครั้งบางบริษัทอาจยึดติดกับวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิม ๆ ของตัวเองมากเกินไป อย่างเช่น ในอดีตเคยทำงานไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่เมื่อบริษัทเติบโตขึ้น หรือขยับขยายมากขึ้น ตัวฝ่ายบริหารเองอาจไม่กล้าที่จะปรับเปลี่ยนเวลาทำงานของพนักงานให้มากขึ้นตามไปด้วย
ถึงแม้ว่าการทำงานมากขึ้นอาจทำให้พนักงานบางคนรู้สึกไม่พอใจ หรือไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง
แต่เราก็ควรมีแผนในการรองรับ อย่างเช่น การชี้แจงว่าการทำงานเช่นนี้จะพาไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร
และพวกเขาจะมีโอกาสเติบโตไปพร้อม ๆ กับองค์กรในทิศทางไหน
ซึ่งการทำเช่นนี้ จะช่วยให้พนักงานเข้าใจ ให้ความร่วมมือมากขึ้น และมองเป้าหมายใหญ่ร่วมกับองค์กรได้
4. พยายามรักษาสมดุล
การรักษาสมดุลในเรื่องความสุขของพนักงาน ไปพร้อมกับการเพิ่มโอกาสในการทำกำไร คือสิ่งที่สำคัญที่สุด
โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ว่าอะไรคือจุดแข็งขององค์กร แล้วจึงนำจุดแข็งเหล่านั้น ไปพัฒนาต่อยอด
สิ่งสำคัญของเรื่องนี้ก็คือ บริษัทจะเติบโตได้ในอนาคตนั้น ไม่ได้อาศัยแค่กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่ก็ต้องคำนึงไว้เสมอว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปยังจุดหมายได้
เพราะคนในองค์กร คือส่วนสำคัญ ที่จะพาให้องค์กรพัฒนาต่อไปข้างหน้า
และผลที่จะตามมา ก็คือรายได้ และกำไร ที่จะโตตามไปด้วย ในอนาคต..
Reference
-https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2021/04/23/four-ways-to-increase-profits-without-hurting-company-culture/?sh=539da4c07322
© 2024 BrandCase. All rights reserved. Privacy Policy.